Byrådet må gjøre en ny gjennomgang av saken til Clemens Saers

På møtet i Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo kommune ble det onsdag vedtatt å be bystyret pålegge byrådet å gjennomgå prosessen og behandlingen av saken om Clemens Saers.

Publisert Sist oppdatert

Det var skolepolitisk talsperson i Høyre, Mehmet Kaan Inan, som tok opp saken i møtet i Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo kommune onsdag. Oslo Høyre mener bystyremedlemmene har fått mangelfulle opplysninger og har fått støtte fra Rødt.

Følgende merknad fra Inan ble vedtatt:

«Utvalgets medlemmer fra Høyre mener det er kritikkverdig at bystyret har fått villedende og mangelfull informasjon i behandlingen av det private forslaget om Clemens Saers. Læreren Clemens Saers har opplevd en voldshendelse på skolen i skoletiden og burde fått bedre oppfølging enn det han fikk. Utvalgets medlemmer håper og ønsker at byrådet rydder opp i denne saken før den kommer til behandling i bystyret.»

Det private forslaget om Clemens Saers-saken ble fremmet av Bjørn Revil (FNB), tidligere medlem i kultur og utdanningsutvalget, nå medlem i finansutvalget.

Merknaden fra Inan og Oslo Høyre er nå oversendt finansutvalget. Fra finansutvalget skal saken videre til behandling i bystyret.

– Vårt mål er få saken opp i bystyret før nyttår. Denne prosessen har allerede pågått altfor lenge, sier Inan til Utdanningsnytt.

Forslaget fra Inan fikk seks stemmer, mens seks utvalgsmedlemmer stemte imot. Men Hallstein Bjercke (V) som vikarierte som utvalgsleder for Eivor Evenrud (R), har dobbeltstemme. Det medførte at forslaget fikk flertall.

De som støttet forslaget er fra Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Rødt. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne og Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB) stemte imot.

Dette er vedtaket som fikk flertall i utvalget: «Bystyret ber byrådet om å gjennomgå prosessen og behandlingen av saken om Clemens Saers på nytt og rydde opp i saken.»

Powered by Labrador CMS