chatgpt

Kunstig intelligens i skole og arbeidsliv:

ChatGPT tar over de kjedelige oppgavene

Debatt: Kunstig intelligens (KI) som ChatGPT er i ferd med å transformere arbeidslivet og utdanningssystemet.

Publisert

Ved å utføre rutinearbeid og tidkrevende oppgaver frigjør den tid til å fokusere på menneskelige ferdigheter og personlig veiledning.

ChatGPT kommer ikke til å erstatte jobben din, men den vil endre samfunnet og skolen ved å håndtere rutinearbeid og tidkrevende oppgaver raskere enn oss mennesker. Endringen er allerede i gang. Vi må finne måter å forholde oss til dette på.

I stedet for å erstatte jobbene våre, endrer ChatGPT måten samfunnet og skolen fungerer på. Dette frigjør tid og lar oss fokusere på å utvikle menneskelige ferdigheter og gi mer personlig veiledning, noe som gir en positiv innvirkning på både arbeidsliv og utdanning.Lærer Dan Fitzpatrick er sammen med Amanda Fox og Brad Weinstein aktuell med boka The AI Classroom: The Ultimate Guide to Artificial Intelligence in Education (Teacher Goals, 2023).

Som lærere har vi et ansvar for å forberede elevene våre på fremtiden de kommer til å leve i, men mange av oss føler oss dårlig rustet til å navigere i denne vidunderlige nye verdenen med KI i klasserommet. Denne mangelen på forståelse er problemet vi må løse, skriver de i forordet. Jeg skal skrive en omtale av boka ved en senere anledning. Som du ser av innlegget over handler det blant annet om å spare tid i en travel skolehverdag. I dette tilfellet går det dobbelt så fort. Det gjelder også utenfor klasserommet. Kunstig intelligens i arbeidslivet En ny studie fra University of Pennsylvania og OpenAI antyder at store språkmodeller (LLMs) som ChatGPT kan gjøre 20% av den amerikanske arbeidsstyrken overflødig ved å utføre visse jobber minst 50% raskere.

En ny undersøkelse fra Resume Builder i USA fant at 91% av arbeidsgiverne ønsker å ansette arbeidstakere med erfaring innen ChatGPT.Studiens påstander kan være imidlertid overdrevne, men det understreker behovet for at arbeidstakere tilpasser ferdighetene sine og integrerer LLM i de daglige oppgavene.

Det er stor sannsynlighet for at at trenden kan være den samme i vår del av verden.- ChatGPT påvirker arbeidslivet på en helt annen måte enn andre teknologier, skriver Camilla AC Tepfers (InFuture) i en kronikk i Aftenposten.

Administrerende direktør Akash Nigam i Genies bruker mer enn 2000 dollar i måneden på ChatGPT Plus-kontoer for alle sine 120 ansatte, og han sier at han allerede ser gevinster. Nigam mener at ChatGPT har vært mest nyttig for å lage et teknisk veikart, eller en oversikt som skisserer en ny strategi rundt lansering av et nytt produkt. Prosessen med å lage en plan, "ville normalt kreve timer og timer" med manuell idémyldring blant kollegaer. I stedet matet han ChatGPT med all informasjonen som trengtes i planen, og ba deretter AI om å organisere det i et diagram og delegere oppgavene til de riktige teamene.

"Det er nesten som om du har den mest sofistikerte driftspartneren til din disposisjon, som raskt kan konsentrere tankene dine og sørge for at du er konsekvent på rett spor," sier han.

I en annen studie ved Cornell-universitetet i USA har forskerne sett på hvordan produktiviteten hos utviklere (dataprogrammerere) påvirkes av generativ kunstig intelligens (genKI). Utviklerne ble delt i to grupper. I sum økte produktiviteten med over 55 prosent i genKI-gruppen. Denne studien viser hvordan utviklere med mindre erfaring og kompetanse blir hjulpet til å prestere som de beste. GenKI øker altså produktiviteten ved å løfte opp middels kompetente utviklere snarere enn å flytte oppgaven over på ufaglærte.

Kunstig intelligens har allerede en enorm innvirkning på arbeidsmarkedet. Noen ganger er KI det beste verktøyet til oppgaven du skal utføre.

Dropbox annonserte nylig å si opp 500 ansatte og erstatte dem med kunstig intelligens. Nå følger IBM etter med planer om å erstatte 7800 jobber med KI og stanse ansettelser for roller som kan automatiseres. IBM-sjef Arvind Krishna sier også at mange kontorstillinger, som HR og regnskap, vil bli erstattet: "Jeg kan lett se at 30% av det blir erstattet av KI og automatisering over en femårsperiode."Walmart bruker KI til å forhandle avtaler. De bruker en chatbot kalt "Pactum AI" for å automatisk forhandle med leverandører. Det sparer Walmart i gjennomsnitt 3% på utgifter. Faktisk foretrekker tre av fire leverandører å forhandle med KI i stedet for mennesker.

Yokosuka i Japan er den første kommunen jeg har hørt om som tar i bruk ChatGPT i de offentlige kontorene. Etter en prøveperiode på en måned med 4 000 ansatte har de som mål å bruke chatboten til å svare på spørsmål, sette sammen setninger, oversette ord og oppsummeringer.

På denne måten ønsker Yokosuka å øke effektiviteten og gjøre det mulig for personalet å konsentrere seg om arbeid som bare mennesker kan utføre. Selv om ChatGPT ennå ikke er i stand til å erstatte offentlige jobber, er bruk av chatboten for å forbedre arbeidsflyten et interessant trekk. Det er sannsynlig at andre administrasjoner vil følge etter.

Også i USA snuser de på dette. Kongresskontorer i USA har begynt å bruke ChatGPT for å eksperimentere med KI-teknologi internt. Representantenes hus' digitale tjeneste har nylig skaffet seg 40 lisenser for ChatGPT Plus, og fordelt dem blant kongresskontorene. Chatboten forventes å bli brukt til ulike daglige oppgaver, som å generere utkast til svar for velgere, oppsummere taler, utarbeide politiske dokumenter eller lovforslag, og lage logoer eller grafiske elementer.

Automatisering forventes å erstatte 20 millioner produksjonsjobber innen 2030 i USA. 25% av amerikanske jobber er svært utsatt for automatisering, med muligheten for å miste 73 millioner jobber i USA de neste fem årene. Det anslås at 49% av Japans arbeidsstyrke vil bli erstattet av KI eller robotmaskiner innen 10-20 år.30% av jobbene i Storbritannia er i fare for å bli erstattet av KI, der 35% av mannlige jobber og 26% av kvinnelige jobber er i høy risiko. Denne utviklingen kommer midt i pågående debatter om bruken og reguleringen av KI-teknologi i både privat sektor og offentlig forvaltning.

Italia opphever nå det midlertidige forbudet etter at OpenAI har møtt kravene fra Italia.

I Russland har nylig landets største bank, Sberbank, lansert GigaChat, en konkurrent til ChatGPT. Gigachat vil svare på spørsmål, holde en samtale, skrive programkode for å utvikle programvare og generere bilder. Verktøyet er opplært på russisk og skryter av multimodale funksjoner, noe som skiller det fra ChatGPT, som utelukkende skaper tekst.

Denne utviklingen følger etter ChatGPTs tjenesteforbud i Russland og viser store globale aktørers anerkjennelse av KI's potensial. Kina har også kastet seg inn i KI-kappløpet og har ikke bare én, men to ChatGPT-konkurrenter.

Denne uka kom også nyheten om at "Gudfaren av kunstig intelligens", Geoffrey Hinton, har forlatt Google og samtidig advarer verden mot sin egen oppfinnelse. Han mener KI på sikt vil stjele hundretusenvis av arbeidsplasser og vil overta ufaglærte jobber, svartjenester og kundebehandling. Men Hinton ser utfordringer når maskiner erstatter mennesker i helsevesenet, blir oversettere og juridiske rådgivere.

Hinton frykter internett snart oversvømmes av falske bilder, videoer og nyheter. Det vil bli vanskeligere for vanlige folk å skille hva som er ekte og hva som er KI-fake. Det er all grunn til å ta advarslene på alvor og være oppmerksom på de potensielle utfordringene knyttet til KI. Vi må derfor sørge for å håndtere og regulere bruken av KI på en ansvarlig og etisk måte for å minimere disse utfordringene og opprettholde tilliten til teknologien. Kunstig intelligens er i ferd med å erstatte millioner av nåværende jobber og oppgaver, med teknologien vil også skape nye jobber.

Ifølge rapporten The Future of Jobs Report 2020 fra Verdens økonomiske forum (WEF) forventes det at kunstig intelligens vil erstatte 85 millioner jobber over hele verden innen 2025. Selv om det høres skremmende ut, sier rapporten videre at det også vil skapes 97 millioner nye jobber i samme tidsperiode.

Vi kan kanskje være trygge på at enkelte jobber aldri vil bli tatt over av kunstig intelligens. Jobbene som KI ikke klarer å gjøre, er alt fra kreative yrker til lærere og jobber som krever empati, men også vanskelige politiske og strategiske jobber. Er du bekymret for din jobb, kan du sjekke forholdene på Will Robots Take My Job.

Kunstig intelligens i skolen

Med den hurtig økende integrasjonen av KI i arbeidslivet, samfunnet og i klasserommene, må skolen tenke nytt og vurderer formålet med utdanning i lys av disse store konsekvensene.- Jo mindre studenter trenger lærere som hovedkilden til kunnskap, desto mer kan lærere fokusere på å utvikle evnen til å kuratere, veilede, kritisk vurdere læring og hjelpe studenter med å tilegne seg ferdigheter som er mye viktigere enn å memorere informasjon, sier Vriti Saraf, CEO og grunnlegger av K20 Educators.

Kilde: How AI can accelerate students’ holistic development and make teaching more fulfilling (WEF)

I en undersøkelse med respondenter fra Canada, Singapore, USA og England kommer det fram at lærerne bruker mer tid på andre oppgaver enn sammen med elevene. God bruk av KI kan endre på dette. KI kan hjelpe lærere med å tilpasse og differensiere undervisningsopplegg basert på hver enkelt elevs behov og progresjon. Dette kan spare tid og krefter i å lage individuelt tilpassede opplegg.

KI kan også ta hånd om administrative oppgaver, som timeplanlegging, kommunikasjon med foreldre og rapportering. Dette vil frigjøre tid for læreren til å fokusere mer på undervisning og elevveiledning. Quim Sabría, en tidligere lærer i Barcelona og medgrunnlegger av Edpuzzle, sier at KI kan gjøre lærere mer effektive på områder som timeplanlegging, differensiering, kommunikasjon med foreldre og egen utvikling.

I Lagos, Nigeria, ser lærere hvordan KI gjør jobben deres enklere og mer effektiv. Oluwaseun Kayode, som underviste i Lagos og startet Schoolinka, ser nå flere lærere i Vest-Afrika som bruker KI til å finne ut hvor gode barn er til å lese, finne ut hvor elever sliter og lage mer personlige læringsopplevelser. I den amerikanske delstaten Illinois ser vi noe liknende. Diego Marin, en matematikklærer for 8. klasse, sammenligner ChatGPT med "en personlig veileder som er veldig nyttig for elevene."

Denne plansjen fra AleksanderTiulkanov fra The University of Edinburgh.Det skjer ting i Norge også. Randabergskolen utenfor Stavanger har noe veldig bra på gang: En egen KI-side for lærere og elever. Det er et godt eksempel på hvordan man kan bruke kunstig intelligens i skolen.

AI i Randabergskolen er nå offisielt i drift. Her får alle, både lærere og elever, i Randabergskolen tilgang til ulike kunstige intelligenser, som de kan bruke i undervisningen. Målet er at KI skal være lett tilgjengelig på en positiv måte i skolehverdagen.- Nettsiden er åpen for alle som vil besøke den, og der finner du ulike beskrivelser om hvorfor vi gjør dette, hva AI er, hvordan vi har løst personvernutfordringene knyttet til AI og tips til elever og lærere, skriver Odin Hetland Nøsen. Anbefaler alle å ta en tur innom!

Så ryddig kan man faktisk ta ansvar, gjøre ting helt riktig - og få på plass en løsning for at elever og ansatte i skolen kan ta i bruk kunstig intelligens. Jeg håper flere skoler og kommuner følger dette gode eksempelet.

I skolesammenheng kan denne teknologien ha stor innvirkning på lærere og elever. Verktøy som ChatGPT kan hjelpe lærere med å lage gode opplegg, gi tilbakemelding på elevarbeid og tilpasse læringsopplevelsen for hver elev. Dette kan frigjøre tid til å fokusere mer på individuell veiledning og støtte til elevene, noe som potensielt kan øke læringsutbyttet og kvaliteten på undervisningen.

For elever kan ChatGPT og lignende teknologier fungere som et nyttig verktøy for å styrke læringen og utforske nye emner i undervisningen. Ved å tilby et mer personlig og tilpasset læringsmiljø kan teknologien hjelpe elever med å utvikle sine ferdigheter i et tempo som passer dem. Dette kan spesielt være nyttig for elever som trenger ekstra støtte.

Nøkkelen til å lykkes med ChatGPT er å skrive gode ledetekster (prompts). Forsøk å holde ledeteksten så kort og konsis som mulig, samtidig som den inneholder nødvendig informasjon. Dette vil hjelpe ChatGPT med å fokusere på det viktigste og gi et mer direkte svar.

Powered by Labrador CMS