Onsdag blir det en times politisk streik utenfor rådhuset i Østre Toten - og digitalt, mot de foreslått kuttene i oppvekstsektoren.

Lærere streiker mot budsjettkutt i Østre Toten

Kommunedirektøren i Østre Toten vil kutte 34 millioner kroner i budsjettet til oppvekstsektoren frem til 2024. Onsdag streiker lærere i kommunen mot kuttforslaget.

Publisert

– Laget rundt barnet og eleven vil bygges ned. Det vil bli vanskeligere å gi barn og elever den hjelpen og støtten de trenger, til riktig tid, uttaler leder for Utdanningsforbundet Østre Toten, Linn Therese Myhrvold i en pressemelding fra lokallaget.

Onsdag 18. november arrangerer de en times politisk streik mot de foreslåtte kuttene i barnehage- og skolesektoren i kommunen. Ifølge lokallagslederen vil kuttene vil bety nedbemanning, og vil få store konsekvenser for barn og elever.

– Forslagene vil ramme alle barn og elever, men særlig de med ekstra behov for oppfølging, de som ofte omtales som «de sårbare barna», sier Myhrvold.

34 millioner

I forslaget til budsjett for 2021 for Østre Toten kommune er det lagt opp til et kutt om om lag 10 millioner i oppvekstsektoren neste år. Frem til 2024 skal det totalt kuttes med 34 millioner kroner.

Budsjettet for barnehagene er cirka to millioner lavere i 2021 enn i 2020. I grunnskolene skal det kuttes om lag 5,5 millioner kroner.

For tre år siden, i 2017, vedtok kommunestyret i Østre Toten at kommunen skal være Norges beste oppvekstkommune, men ifølge Utdanningsforbundet startet kuttene i oppvekstsektoren allerede året etter.

Leder i Utdanningsforbundet Østre Toten, Linn Therese Myhrvold.

I pressemeldingen skriver forbundet at det for 2021 alene ligger an til kutt av 20 stillinger i grunnskolen, hvorav 14 lærerstillinger. Det ligger også an til stillingskutt i barnehagene og ved Læringssenteret, og en mulig reduksjon i PP-tjenesten innen 2024. Det skal også kuttes i helsestasjon og skolehelsetjenesten og i barnevernet. Påvirkning og konsekvenser av koronapandemien holdes utenfor budsjettet.

Bekymret

Myhrvold mener det er forståelig at merutgifter og mindreinntekter knyttet til koronapandemien holdes utenfor budsjettet, slik man har gjort i statsbudsjettet. Hun understreker imidlertid at dette medfører økt bekymring på vegne av barn og unge.

– Allerede i mars/april så vi at nedstengningen av barnehager og skoler hadde stor innvirkning på barna og elevene. Flere fikk ikke den oppfølgingen de skulle hatt, da helsesykepleiere og sosialfaglig ansatte i skolene ble omdisponert til andre oppgaver innenfor helse- og omsorgsektoren, sier hun.

– Nå meldes det om økt bekymring for barn og unge over hele landet. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen skal være annerledes i Østre Toten. Vi må også vedkjenne oss at vi foreløpig bare ser en liten topp av isfjellet, hva gjelder konsekvensene denne pandemien vil få.

Over lærernormen

Budsjettforslaget ble lagt frem for formannskapet den 4. november. Nå forslaget vært til behandling i de politiske utvalgene, og den 25. november skal det til formannskapet igjen før deres innstilling legges ut på offentlig høring.

– Vi opplever at politikerne i oppvekstutvalget forsøker å finne løsninger, men vi vet foreløpig lite om hvordan de ulike partiene stiller seg til dette, sier Myhrvold.

Hun forteller at kommunen er bemannet over lærernormen i dag.

– Sammenlignet med andre kommuner har Østre Toten en høy andel lærere, men ikke mer enn hva skolestrukturen tilsier. Den strukturen er det politikerne som har vedtatt, da må de også være villige til å betale for hva det koster, sier hun.

Demonstrasjonsstreiken holdes utenfor rådhuset, onsdag 18. november kl. 13.00 – 14.00. Det er begrenset mulighet for fysisk oppmøte, av smittevernhensyn. Streiken kan også følges digitalt, under arrangementet på lokallagets Facebook-side.

– Målet er å få stoppet disse kuttene, sier lokallagslederen.

Powered by Labrador CMS