Aina Skjefstad Andersen, leder i UDF Oslo, frykter hva bydelskuttene vil bety for vikarbruken i barnehagene.

Frykter kutt i budsjettet vil gi færre vikarer i Oslo-barnehagene

I forslaget til Oslo-budsjettet ligger det et kutt på i snitt 8,6 millioner kroner per bydel. Utdanningsforbundet frykter konsekvensene for barnehagene. – De skal skjermes, svarer byråden.

Publisert Sist oppdatert

– Vi hadde en forventning om at byrådet nå ville satse på å styrke bydelsøkonomien for å sikre viktige tilbud som barnehager, barnevern og helsetilbud, sier leder i Utdanningsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen. Vi er skuffet, sier leder i Utdanningsforbundet Oslo, Aina Skjefstad Andersen i en pressemelding.

Forrige uke ble det klart at byrådet setter i gang et forsøk på økt grunnbemanning i utvalgte barnehager, men Skjefstad Andersen mener det er vanskelig å bli glad for dette når det varsles million-kutt.

– Problemet er at bydelene i dag ikke har penger til å sette inn vikarer ved fravær, og kuttet som bydelene nå pålegges, vil bety enda færre vikarer i de fleste bydelene, heter det i pressemeldingen.

– Det er vanskelig å være ordentlig glad for forsøk med økt grunnbemanning i noen barnehager når faren samtidig øker for at bemanningen blir dårligere i de fleste andre barnehagene, sier Skjefstad Andersen.

Da byrådet presenterte budsjettforslaget onsdag var det flere av valgløftene som er utsatt, blant annet gratis aktivitetsskole og gratis skolemat.

Etterlyser korona-kompensasjon

Utdanningsforbundet i hovedstaden etterlyser midlene staten har lovet kommunene i kompensasjon for ekstra utgifter til korona.

– Både barnehager og skoler trenger å få dekket alle ekstrakostnader. Vi kan ikke spare inn på smitteverntiltak. Såpe, håndsprit og tørkepapir er ikke gratis, sier Aina Skjefstad Andersen.

Hun påpeker at smittevern-reglene også fører til høyere fravær enn vanlig blant ansatte, ettersom også de skal holde seg hjemme ved forkjølelse.

– Vi har fått informasjon fra våre tillitsvalgte om at noen skoler nå reduserer i renhold og vikarbruk fordi de ikke har fått kompensert koronautgiftene fra i vår. Det holder ikke å få ekstramidler i neste års statsbudsjett; regjeringen må garantere dekning av alle 2020-utgiftene, sier Skjefstad Andersen.

– Skal skjerme barnehagene

Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap, svarer til VårtOslo at barnehagebudsjettene ikke lide, og at tjenester rettet mot barn og unge skal være skjermet for kutt.

– Det ligger en klar føring i dette budsjettet om at barnehagene skal skjermes for kutt, i en ellers krevende økonomisk situasjon. Den samme føringen gjelder for øvrig for barnevern, skolehelsetjeneste og helsestasjonene. Vi styrker også barnehagebudsjettene med til sammen 50 millioner til et forsøk med økt bemanning i utvalgte barnehager der hvor levekårssituasjonen er særlig belastende, og 31 millioner for å øke andelen pedagoger i barnehagene. Vi fortsetter med andre ord å prioritere barnehagene, sier hun til VårtOslo.

Powered by Labrador CMS