Underskudd i kommuneøkonomien fører til kutt i skolebudsjettene mange steder i landet.

Kommunene styrer mot underskudd. Verst går det ut over skolene.

Seks av 10 kommuner mener koronaen påvirker kommuneøkonomien negativt. De fleste kutter i skolebudsjettet.

Publisert

Vel en tredel av kommunene her i landet har besvart undersøkelsen fra NorgesBarometeret, som er gjengitt av FriFagbevegelse.

På spørsmål om økonomien dette året, svarer altså hele en av tre kommuner at de vil gå med underskudd.

Kommuner med rødgrønt flertall mener i større grad enn kommuner styrt av borgerlige partier at det går mot et minusår.

Flest kommuner kutter i budsjettet til skole, mens færrest kutter i eldreomsorgen.

Mens kommuner styrt av rødgrønne kutter mest i skole, kutter kommuner styrt av borgerlige partier mest i samferdsel og kultur.

Forbundsleder i Skolenes landsforbund (SL), Anne Finborud, sier til FriFagbevegelse at hun ikke er overrasket over resultatet av undersøkelsen.

– Dette har vi sett lenge. Det er et hylende behov for ekstrabevilgninger til kommunene. Aller helst bør det komme som øremerkede midler, sier Finborud.

Les også: Sju av ti kommuner kutter i budsjettene for neste år

Bekymret

Flere undersøkelser Utdanningsforbundet har gjennomført, at pengene til smitteverntiltak, i liten grad kommer barnehager og skoler til gode.

Torstein Tvedt Solberg, som er Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, ber nå om svar fra regjeringen på hvorfor krisepakkene ikke når fram til skoler og barnehager. Den 21. januar blir det debatt i stortinget om temaet.

Også stortingsrepresentant Mathilde Tybring–Gjedde fra Høyre sier til Utdanningsnytt at hun er bekymret etter at flere kommuner varsler at de kommer til å kutte i skoleøkonomien. Samtidig reagerer hun på at koronapandemien brukes som forklaring på budsjettkuttene.

– Det er ingen tvil om at koronapandemien har store konsekvenser for landets kommuner. Og vi vet at noen kommuner har større koronautgifter enn andre. Men kommuner som Tromsø og Trondheim har hatt problemer med å få skolebudsjettene i balanse lenge før koronapandemien inntraff. Derfor blir det for enkelt å skylde på korona når kommunebudsjettene ikke går i balanse, sier hun.

Både Høyre- og Venstresiden på Stortinget har problematisert at korona-kompensasjonen ikke når frem til skoler og barnehager.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS