Da Solberg-regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022 kunne Guri Melby (V) og Jan Tore Sanner (H) smile av millionene som lå inne til lærerspesialistordningen. Noen måneder senere hadde Støre-regjeringen bestemt å kutte med 115 millioner kroner.

Opposisjonen ber regjeringen videreføre en lærerspesialistordning

Før jul bestemte regjeringen at lærerspesialistordningen skal avvikles. Nå ber Høyre, Venstre og Krf om at et forslag til ny ordning legges frem før skoleåret begynner til høsten.

Publisert Sist oppdatert

– Lærerspesialistordningen skulle gi lærere som brenner for undervisning en mulighet for karriereutvikling i klasserommet. Mulighetene for økt lønn og opprykk ligger ellers i stillinger tilknyttet administrasjon eller skoleledelse. Derfor opprettet Solberg-regjeringen lærerspesialistordningen. Det er oppsiktsvekkende at de rødgrønne nå avvikler ordningen uten å ha et alternativ, sier Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Onsdag legger han og partikollegene Margret Hagerup, Kari Anne Jønnes frem et representantforslag sammen med Venstres Guri Melby, Abid Raja og Krfs Kjell Ingolf Ropstad.

Der ber de regjeringen legge frem et forslag til en ny ordning for karriereveier i skolen for lærere. Ordningen må være forankret med lærerorganisasjonene, skriver de. Og de vil ha det på bordet innen skolestart til høsten.

– Vi åpnet opp for å gi muligheter til lærere for en faglig karrierevei i skolen. Sterk faglighet, lærernes trygghet og kompetanse er noe vi alltid skal kjempe for i norsk skole. Lærerspesialistordningen ga dette. Nå må regjeringen komme på banen å vise at de tenker å bygge opp lærerne og skolen heller enn å ta vekk karrieremuligheter og spisskompetanse, uttaler Guri Melby (V).

Les også: Kutt i lærerspesialist-ordningen skaper usikkerhet

Kuttet i budsjettet

Satsingen på lærerspesialister har vært omstridt siden starten i 2016. Solberg-regjeringen valgte likevel å trappe opp denne alternative karriereveien for lærere som ønsker å bli i klasserommet. De borgerlige partiene lovte 272 millioner til lærerspesialistordningen i 2022 og målet var 3000 lærerspesialister innen våren 2023.

Men allerede i valgkampen ble det klart at ordningen var i spill, og da Støre-regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022 hadde de bestemt seg for å reversere ordningen og redusere bevilgningen med 40 millioner.

I budsjettforhandlingene ble imidlertid posten redusert ytterligere. I budsjettavtalen mellom Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti er det kuttet til sammen 115,4 millioner kroner til ordningen.

Konsekvensen er at studentene som har påbegynt en lærerspesialistutdanning i 2020 og 2021 får fullføre, men så er det stopp.

Fornøyde lærerspesialister

Kuttet vekket oppsikt, ikke minst fordi evalueringen av lærerspesialistordningen først var klar en uke senere.

Den viste at det var ulike oppfatninger av lærerspesialist som karrierevei. Det har vært misnøye med selve tittelen og det ble blant annet påpekt at ordningen ikke er åpen for alle. Men rapporten viste også at de som har tatt videreutdanning til lærerspesialist er svært fornøyde med utdanningen. Rapporten sa også at spesialistene ønsker å bidra til skoleutvikling i eget klasserom og på egen skole.

Det mener opposisjonen gjør at en ny ordning bør bygge videre på lærerspesialistordningen.

– Det er i dag om lag 2000 lærerspesialister. Disse er fordeler seg på ulike fag og områder som realfag, spesialpedagogikk, begynneropplæring og yrkesfag. I Hurdalsplattformen varsler Ap og Sp at de ønsker karriereveier for lærere. Når dagens ordning har fått en positiv evaluering, er det meningsløst å avvikle denne for så å utvikle en ny ordning, sier Sanner.

Powered by Labrador CMS