Vårt byråd satser på skolen og har økt grunnfinansieringen år etter år, sier skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll.

Skjermer Oslo-skolene for kutt i 2023 og 2024

Gratis aktivitetsskole for barn opp til 4. klasse og økt satsing på Sommerskolen er også noe skolebyråden trekker fram i budsjettforslaget. Men fram mot 2026 kan det bli kutt.

Publisert Sist oppdatert

I Oslo kommunes budsjett, framlagt 21. september, er skolesektoren skjermet for kutt i 2023 og 2024. Men fram mot 2026 er det likevel lagt opp til å kutte 297 millioner kroner i budsjettene til grunn- og videregående skoler.

Utdanningsnytt har spurt Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap om bakgrunnen for prioriteringene:

– Byrådet har gjennom hele vår periode styrket skolenes økonomi, gjennom å øke grunnfinansieringen. Senest i år bevilget vi 72 millioner til dette, noe som også vil bli videreført til neste år. Dette står i sterk kontrast til det tidligere Høyre-byrådet, som konsekvent kuttet skolebudsjettene årlig. I perioden 2010-2015 var kuttene på hele 350 millioner kroner.

– De to neste årene er det knapt noen rammekutt i skolenes budsjett. I budsjettet for 2024 reduserer vi rammekuttene med hele 92,3 millioner. I slutten av perioden, i 2025 og 2026, er det lagt inn større kutt, men byrådet skriver tydelig at dette kuttet kan reduseres dersom det økonomiske handlingsrommet bedrer seg. Dette vil byrådet komme tilbake til, sier hun.

Hun legger til at dagens byråd har vist gang på gang at skole er prioritert i budsjettet.

– Det er jeg stolt av, og det vil vi fortsette med, sier Eidsvoll.

LES: Setter av 15 mill kr til fysisk opplæring i å håndtere vold og trusler

Mer lek og læring for de minste

Eidsvoll er også stolt av at både aktivitetsskolen og Sommerskolen får økte bevilgninger.

– Byrådet har oppfylt løftet i byrådsplattformen om gratis aktivitetsskole for elever i 1.-3. klasse. Nå vil vi strekke oss lenger enn lovet, og tilbyr også gratis plass til 4. klassinger. Totalt vil vi nå ut til over 26.600 barn som får delta gratis på leken og læringen.

Byråden trekker også fram at Sommerskolen blir styrket i budsjettforslaget. For å gi et mer tilrettelagt, variert og kvalitativt godt tilbud, foreslår byrådet å øke bevilgningene til Sommerskolen med 16 millioner kroner i 2023 og 2024 til totalt 58,5 millioner.

– Sommerferien kan bli lang for mange barn, og da er det viktig at vi stiller opp med gode og varierte tilbud som ikke koster penger. Gjennom å øke bevilgingen til Sommerskolen kan vi sikre et faglig godt og variert tilbud til mange elever i Osloskolen neste sommer, sier hun.

Skal utjevne sosiale forskjeller

Oslo har fortsatt store ettervirkninger etter pandemien og byrådet erkjenner at noen grupper er langt hardere rammet enn andre. Hovedinnretningen på budsjettet handler om å utjevne sosiale forskjeller og legge til rette for at flere kan delta i samfunnet, ifølge byrådslederen.

– En rekke av byrådets forslag i dette budsjettet vil gi et økonomisk løft til oslofolk, i en for mange krevende økonomisk hverdag. Vi øker sosialhjelpssatsene, har en storstilt satsing for å få unge voksne ut i jobb og gratis deltidsplass i aktivitetsskolen for alle barn i 1. til 4. klasse i hele byen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

LES: Oslo kommune innfører gratis Aks for fjerdeklassinger

Om gratis aktivitetsskole uttaler Eidsvoll:

– Gratis AKS fra 1-4 klasse i hele Oslo vil totalt spare en familie med ett barn for over 25.000 kroner i året. Nå vil alle barn få delta i lek og læring, uavhengig av hvor mye foreldrene tjener. Byrådet fullfører nå den viktigste velferdsreformen i Oslo siden full barnehagedekning for 20 år siden.

Koronapandemien har også synliggjort et stort behov for å styrke lavterskeltilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Byrådet foreslår å sette av 60 millioner i 2022–2024 for å styrke bydelenes lavterskel friskliv- og behandlingstilbud i denne perioden.

For å gi et mer tilrettelagt, variert og kvalitativt godt tilbud i sommerferien, trekkes økt satsing på Sommerskolen fram.

Legger opp til kutt senere

I en kommentar til skolebudsjettet sier Oslo Høyres skolepolitiske talsperson, Mehmet Kaan Inan:

– Et kutt i skolebudsjettene fram mot 2026 på 300 millioner kroner er oppskriften på økte forskjeller i Oslo. Raymond Johansen sa at dette er et krisebudsjett. De dette budsjettforslaget er krise for, er elevene i Oslo-skolen. Ap-byrådet har aldri hatt mer penger, og klarer likevel ikke prioritere det aller viktigste. Et skolekutt på 300 millioner de neste årene, har elevene ikke råd til. Da kommer forskjellene til å øke.

Han legger til: - Det satses alt for lite på elevene i dette budsjettet. Vi må fokusere på det viktigste i skolen og det er læring. Nå er det bare ett år igjen til at vi skal sørge for maktskifte i Oslo. Da skal det satses på skolen, ikke kuttes, lover han.

– De skriver at byrådet vil «vurdere å redusere rammereduksjonene dersom det økonomiske handlingsrommet bedrer seg».

– Det er jo en selvfølge, sier Inan.

– Budsjettet for Sommerskolen økes og det skal legges opp til tiltak for å få flere unge ut i jobb. Hva mener du om det?

– Vi må bruke Sommerskolen til å ta igjen kunnskapshull og bruke den tiden på grunnleggende ferdigheter for barna som trenger det mest. Oslo Høyre har foreslått Sommerskole-garanti. Det betyr at alle som søker får plass. I tillegg vil vi har Sommerskole for elever på yrkesfag, sier han.

At det legges opp til tiltak for å få flere unge ut i jobb, synes Inan er bra.

Powered by Labrador CMS