Leksehjelp i matematikk

«Superlærer» forklarer grunnskolens matematikkpensum på 176 sider.

Publisert Sist oppdatert

Håvard Tjora, som ble omtalt som superlærer etter TV-serien Blanke ark som ble sendt i 2009, har utgitt en ny matematikkbok med en stor målgruppe: elever og foreldre i 1. – 10. klasse. I forordet til «Leksehjelp i matematikk» skriver Tjora at mange foreldre som ønsker å hjelpe barna med matematikkleksene, sliter med å forklare stoffet på en forståelig måte. Nå ønsker han å bidra til å skape trygghet i møtet med faget for både elever og foreldre.

Boka starter med en forklaring av 10-tallssystemet, deretter gjennomgås de grunnleggende regneartene (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon). Etter hvert går Tjora systematisk gjennom områder som brøkregning, faktorisering, ligninger, geometri, statistikk og sannsynlighetsregning.

Med knapt 200 sider til rådighet og behagelig skriftstørrelse er det begrenset hvor utførlige forklaringene kan bli. 10 års matematikkpensum er heller ikke unnagjort i en håndvending. Tjora legger mest vinn på å forklare tankene bak regningen, ut fra en overbevisning om at elevene lærer og husker stoffet bedre hvis de forstår hvorfor man regner som man gjør, ikke bare hvordan.

Teksten er supplert med illustrasjoner, mange eksempler og øvingsoppgaver. Bakerst i boka er det en utfyllende fasit, der foreldrene kan kontrollere at man har både forstått oppgavene riktig og kommet fram til riktig svar. Tjora har bevisst forsøkt å bruke færrest mulig faguttrykk eller fremmedord. Han har valgt å benytte dagligdagse begreper som å legge sammen og trekke fra i stedet for dividere og subtrahere.

I tillegg til at mange foreldre vil ha god nytte av å lese denne boka, kan den gi nye impulser og inspirasjon til lærere som underviser i faget.

Powered by Labrador CMS