Venstres Hallstein Bjercke får foreløpig en kald skulder fra MDGs Raund Ismail.

De borgerlige partiene i Oslo inviterer MDG til skolepolitisk samarbeid

Høyre, Venstre og KrF i Oslo mener Oslo MDG har mest å tjene på et skolepolitisk samarbeid med dem. Rauand Ismail i MDG sier han er mest enig med SV og Ap.

Publisert Sist oppdatert

– Det er veldig hyggelig med frierier, men vi sitter i byråd med SV og AP og fører en politikk for Osloskolen sammen med dem. Jeg sier takk, men nei takk. Vi tar gjerne imot innspill, men i utgangspunktet er vi ikke enige med de borgerlige partiene i skolepolitikken, sier Rauand Ismail, skolepolitisk talsperson for Oslo MDG, til Avisa Oslo.

Det var i et intervju med Avisa Oslo, rett før helgen, at de tre borgerlige partiene i Oslo; Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti kom med invitasjonen til Oslo MDG. Til det sier Ismail:

– Jeg skal ikke avvise at vi lytter til innspill hvis de ønsker å strekke ut en hånd til hele byrådet. Men vi er mest enige med SV og Ap. Så er vi uenige med dem også i enkeltspørsmål. Et eksempel er inntaksordningen, som vi nå har valgt ikke å innføre denne perioden. Men byrådsplattformen vår står fast, og den forbedrer Osloskolen hver eneste dag.

Samarbeidsområder

Her er punktene H, V og KrF vil samarbeide med MDG om:

  • Barn skal få tilpasset opplæring H, V og Krf ønsker å innføre flere talentsatsinger for elever med de største ambisjonene. Mange talentsatsinger er fjernet under dette byrådet, og nå ønsker vi å gjeninnføre dem. I tillegg ønsker vi å utvikle og gjøre tilbudet om 11. skoleår større enn det som gjøres i dag for elever som ligger etter.
  • Flere voksne med tid til barna Byrådet har ikke klart å gjennomføre lærernormen på alle skoler i Oslo. En del skoler oppfyller fortsatt ikke lovkravet. Vi inviterer MDG til et krafttak for å fullfinansiere dette.
  • Slutt på stykkprisfinansiering av videregående skole De borgerlige partiene er interessert i å se på hvordan vi kan endre stykkprisfinansieringen sånn at den ikke slår feil ut på skoler med store utfordringer.
  • Flere praktiske og estetiske valgfag Nå ønsker regjeringen å gjøre det vanskeligere for private profilskoler å etablere seg. Det er dårlig nytt for Oslo. Vi ønsker at den offentlige skolen også skal tilby profilskoler som fokuserer på ulike interesser, for eksempel flere skoler som satser på praktiske og estetiske valgfag.

  • Fritt skolevalg SV og AP i Oslo vil innføre en alternativ inntaksmodell i Oslo. MDG har programfestet at de ønsker å beholde fritt skolevalg, og vi forhandler gjerne med dem om ulike løsninger for å løse utfordringene på skolene som kommer dårlig ut med dagens inntaksmodell. Vi mener løsningen ikke er å endre inntaksmodellen, men se på andre løsninger.
  • Flere plasser i spesialundervisning Det er flere søkere enn plasser i spesialundervisningen. Byrådet klarer ikke å etablere nok spesialundervisningsplasser, som er sårt tiltrengt i Oslo. Dette ønsker vi å gjøre et krafttak på, sammen med MDG.

  • Elever i Oslo sliter med å få læreplass Alt for mange yrkesfagelever i Oslo sliter med å få læreplass. Mange av plassene går til elever i Viken, og problemet blir større og større. Når yrkesfagelever er nødt til å ta lærlingetiden sin på skolen, istedenfor i bedrift har vi et problem.

LES: UDF skuffet etter nei til ny inntaksordning: – Tafatt av Oslo MDG

Allerede mandag 29. mai bygger det seg opp til en annen politisk strid mellom byrådspartiene. For dersom Oslo SV og Oslo Ap sier nei til utbygging av Fornebubanen, vil Oslo MDG fri til Venstre, uttaler gruppeleder Eivind Trædal i Oslo MDG til Aftenposten.

- Vi vil ikke akseptere at Fornebubanen skrotes. Det kan finnes et flertall i bystyret for å redde banen. Da blir det vanskelig for MDG å stemme mot, uttaler Trædal til avisa.

Det er heller ikke første gang en Oslo-politiker på borgerlig side sysler med tanken om et samarbeid med MDG. I januar i år uttalte Unge Høyres leder i Oslo, Emma Erlandsen, at hun vil at det vurderes.

- Dersom en koalisjon med MDG ville gitt partiene våre byrådsmakt i 2023, forventer jeg at Oslo Høyre går i samtaler med MDG, uttalte Erlandsen til Nettavisen.

Nært de borgerlige

Det er Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke, Kristelig folkepartis gruppeleder Karoline Nordbø og Oslo Høyres skolepolitiske talsperson Mehmet Kaan Inan, som nå inviterer Oslo MDG til samarbeid.

Til Avisa Oslo sier Bjercke at han mener MDG står nærmere de borgerlige i skolepolitikken.

– Vi vil gjerne invitere MDG til å være med på det prosjektet det er å gjenreise Oslo-skolen. Etter seks år med SV bak rattet opplever jeg at MDG i hovedtrekk ligger nærmere oss i skolepolitikken enn de gjør med SV og Arbeiderpartiet.

LES: Oslo MDG er splittet i synet på ny inntaksmodell og vil utrede flere

Bjercke sikter til at SV i 2017 overtok vervet som byråd for kunnskap og oppvekst etter Ap. Han mener MDG nå, i likhet med de borgerlige, er bekymret for frafall i skolen på grunn av vold og uro:

– Vi er nødt til å bruke mer ressurser på skolen, utaler Bjercke til avisa.

Men i første omgang møter de borgerlige en kald skulder fra MDGs Ismail. Til Avisa Oslo sier han:

– Vi i MDG ønsker mer variasjon, motivasjon og trivsel for elevene. Høyresida er opphengt i utdaterte dogmer om mer intensiv klasseromsundervisning, å «stille krav», og å sanksjonere elever som er demotiverte eller ikke har det bra.

MDG fredet inntaksordningen

Invitasjonen fra de borgerlige partiene kommer etter at MDG besluttet å frede det karakterbaserte inntaket til de videregående skolene i denne bystyreperioden.

De to andre byrådspartiene, Oslo SV og Oslo Ap, har enstemmig gått inn for å endre inntaksordning til blandingsmodellen som går ut på at bare halvparten av elevene tas inn på karatebasert inntak, mens den andre halvparten tas inn fra fem forskjellige karakterintervaller.

Mehmet Kaan Inan (H) er også opptatt av at det har vært for mye uro i Oslo-skolen. Til Utdanningsnytt sier han:

– Jeg har gjennomgått Oslo MDGs forslag til program for kommende bystyreperiode og da ser jeg at MDG og de borgerlige partiene har ganske like løsninger på hvordan man kan skape en bedre skole for elevene. Med SV har det vært for mye uro. Nå må vi skape trygghet og ro for elever og lærere.

Han hevder at SV-skolen er en skole som ikke stiller krav til elevene.

– SV vil fjerne eksamen, karakterer, lekser og fraværsgrensen og stoppe fritt skolevalg. Det er en retning jeg sterkt vil advare mot. Derfor håper vi å finne løsninger med MDG, sier han.

Karoline Nordbø i KrF mener MDG bør legge vekt på lærernormen som er viktig for Krf.

– Et samarbeid med oss er en mulighet for MDG til å få økt lærertettheten. Lærenormen er ikke oppfylt med SV bak rattet. De sier den er det, men spør du skolene, så er den ikke det, uttaler hun.

Nordbø er også opptatt av elevenes rett til spesialundervisning og hun frykter at dagens regjering vil stramme inn på retten til å etablere ideelle og private skoler, noe de borgerlige er imot.

Powered by Labrador CMS