Bystyret i Bergen har vedtatt å prioritere gratis SFO. Illustrasjonsfoto: Sonja Holterman
Bystyret i Bergen har vedtatt å prioritere gratis SFO. Illustrasjonsfoto: Sonja Holterman

Sfo skal bli gratis i Bergen

På sikt skal skolefritidsordningen i Bergen bli gratis for alle. Først ut er førsteklassingene.

Publisert

På bystyremøtet i Bergen i slutten av juni ble det vedtatt å prioritere gratis SFO. Et fellesforslag fra Ap, SV og Rødt ble vedtatt. Der heter det: «Bystyret vil i neste periode begynne arbeidet med å innføre gratis SFO i Bergen. I første omgang skal SFO bli gratis for barn på 1. trinn».

I Bergen er det rundt 30 prosent av førsteklassingene som ikke går i SFO. Det tilsvarer rundt 900 barn.

Da saken om gratis SFO var oppe på Aps landsmøte uttalte byrådsleder Roger Valhammer, at han mener årsaken er prisen.

– At barn ikke går på SFO, skyldes ofte at foreldrene ikke har råd. Og mange av de barna som ikke går på SFO, hadde hatt nytte av å gå der, sa han.

– Dette er også bakgrunnen for at Bergen kommunene i juni vedtok å tilby gratis SFO til alle elever på 1. trinn og deretter trappe opp ordningen, sier hans partikollega, skolebyråd i Bergen, Linn Kristin Engø.

– De siste årene Høyre styrte i Bergen økte prisene på SFO langt mer enn prisstigningen. Arbeiderpartiet har holdt prisene nede og innført en moderasjonsordning. Neste steg er å sikre at alle barn får delta, fordi vi mener det er klokt med et felles tilbud der ingen faller utenfor.

Les også: UDF Innlandet vil likestille SFO med barnehage og skole

Ville heller ha rabattordninger

Forslaget møtte imidlertid motstand. Både fra to av partiene i dagens byråd, Kristelig Folkeparti og Venstre, og fra opposisjonen.

– Tidligere var vi enige med Arbeiderpartiet i at kvaliteten på SFO kunne bli bedre. Men nå er kvaliteten bedre, og da vil Høyre heller prioritere undervisningstiden fremfor skolefritiden, sier Henning Warloe (H).

Høyres Henning Warloe skulle heller sett at Bergen innførte rabattordninger. Foto: Stortinget
Høyres Henning Warloe skulle heller sett at Bergen innførte rabattordninger. Foto: Stortinget

Ifølge beregninger Bergens Tidende har gjort vil innføring av gratis SFO koste kommunen 50 millioner kroner årlig for 1. trinn og 200 millioner årlig hvis den trappes opp til å gjelde 1. til 4. trinn. Prisen på en full SFO-plass i Bergen er i dag 2550 kroner i måneden. Warloe skulle heller sett at familier med svak økonomi fikk rabatt på skolefritidsordningen.

– I fjor fikk familiene til rundt 800 elever rabatt på SFO-plass. Det er et tiltak jeg støtter, fordi det virker sosialt utjevnende, sier han.

På gli når det gjelder skolemat

En annen av Aps store saker i valgkampen er «et gratis skolemåltid for alle elever i grunnskolen». Warloe tror et skolemåltid vil komme på sikt, om enn ikke gratis.

– Vi ser nå en utvikling i de fleste partiene mot en noe mer positiv holdning. Jeg synes nok det har vært litt for mye raljering over SVs forslag om varme skolemåltider. Høyre mener fortsatt at kvalifiserte lærere og god undervisning er viktigst. Men når det er sagt, så mener jeg at forslaget om et enkelt skolemåltid til selvkost kan komme til å presse seg fram, sier han.

I tillegg er han opptatt av at skolehverdagen må bli bedre tilpasset gutter. Det har Warloe vært opptatt av helt siden han satt i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på stortinget fra 2009 til 2013. Warloe har blant annet foreslått egne guttegrupper.

Mer for guttene

– Det forslaget ble latterliggjort. Men jeg mener faktisk at vi må inn med spesielle tiltak når det gjelder gutter. Derfor har jeg også foreslått at det legges opp til en form for kjønnstilpasset undervisning, sier Høyre-politikeren, og viser til forskning på feltet.

– Da jeg leste Nordahl-rapporten og hørte professor Thomas Nordahl snakke om forskjellene mellom jenters og gutters skoleresultater, ble jeg sjokkert. Nå har vi i tillegg Stoltenberg-utvalgets rapport. Begge viser at vi har et gutteproblem i skolen, sier Warloe.

Skolebyråd i Bergen, Linn Kristin Engø (Ap) mener gratis SFO til sikre at alle deltar.
Skolebyråd i Bergen, Linn Kristin Engø (Ap) mener gratis SFO til sikre at alle deltar.

Skolebyråd Engø håper nye fagplaner, med mer praktisk opplæring og undervisningsmetoder tilpasset alle elever, vil komme guttene til gode.

– Statistikk hentet fra blant annet Stoltenberg-utvalgets rapport viser at guttene sliter faglig. Det må vi gjøre noe med, sier Engø.

Hun synes det er for lite snakk om hvordan elevene har det på skolen og for mye om grunnskolepoeng og resultater på nasjonale prøver.

– Arbeiderpartiet ønsker derfor å prioritere også andre tiltak, blant annet skolefritidsordningen (SFO) og skolemat, sier hun.

Les også: Nesten 40.000 kroner i forskjell på SFO-tilbud i Norge

Powered by Labrador CMS