Kutt i tilskudd til åpne barnehager i Bergen vekker reaksjoner

Byrådet i Bergen foreslår å avvikle ordningen med bemanningstilskudd til åpne barnehager. Det vekker reaksjoner blant foreldre.

Publisert Sist oppdatert

– Økonomien i åpen barnehage er allerede svak. Særlig gjelder dette små barnehager med lokaler som er godkjent for mindre enn 30 barn. Et bortfall av bemanningstilskuddet vil være veldig alvorlig. Mange må trolig nedbemanne i en stab med én eller to ansatte, og noen må stenge, skriver Jan Frode Sandvik, styrer i KFUK-KFUM Åpen barnehage i et innlegg i Bergens Tidende.

79 foreldre har signert innlegget der de ber politikerne i Bergen gå i mot byrådets forslag til budsjett.

I budsjettforslaget som ble lagt frem den 20. oktober heter det at byrådet vil avvikle ordningen med bemanningstilskudd til åpne barnehager.

Forslaget begrunnes med at dette er en lokal ordning som ikke er et ikke-lovpålagt tiltak.

Kuttet skal gjøres for å skaffe "handlingsrom til nye tiltak".

15 åpne barnehager

Åpne barnehager er et tilbud til barn som ikke har barnehageplass. I Bergen finnes det 15 slike barnehager.

Barna i åpen barnehage har ikke fast plass, men kommer til barnehagen i følge med en forelder eller annen omsorgsperson når de ønsker innenfor barnehagens åpningstid. Ifølge Bergens kommunes nettsider blir alle de åpne barnehagene i kommunen ledet av en pedagog. Ellers er det foreldrene som har ansvar for eget barn i lek, aktiviteter og samvær med andre barn.

Ifølge Jan Frode Sandvika vil avviklingen av bemanningstilskuddet vil får kritiske konsekvenser.

– For enkelte kan dette tilskuddet stå for 20 prosent av barnehagens inntekter, heter det i innlegget.

Powered by Labrador CMS