Kutt i åpningstidene ga bedre barnehagetilbud og mer fornøyde ansatte

Dårlig bemanning førte til reduserte åpningstider i barnehagene i Røros i fjor. Nå melder de ansatte om en langt bedre arbeidshverdag og kommunedirektøren vil videreføre tiltaket.

Publisert

Det skriver lokalavisa, Arbeidets Rett

Ett år har gått siden politikerne vedtok å redusere åpningstiden i barnehagene i Røros kommune fra ti til ni timer, og ha en uke sommerstengt barnehage. Årsaken var så dårlig bemanning at barnehager og avdelinger tidvis måtte stenge hele eller deler av dagen, eller gi barnegruppene tilbud annenhver dag. 

Nå vil kommunedirektøren videreføre tiltaket. I tillegg foreslår han å øke sommerstenginga med en uke. 

– Bemanningskrisen er like fullt til stede, heter det i forslaget. 

Kommunedirektøren peker dessuten på at kvaliteten på tilbudet er bedre enn før - og at de ansatte har en langt bedre arbeidshverdag. De melder om større voksentetthet gjennom dagen, mer tid til barna, bedre arbeidsmiljø og mindre belastning. 

Blant foreldrene er meningene litt mer delte. På spørsmål om barnehagen har åpningstid som dekker deres behov, svarer 60 prosent nei (totalt 93 har svart). 

54 prosent svarer at åpningstiden på ni timer har medført negative konsekvenser for dem, som at de må slutte på jobb tidligere for å rekke å hente i barnehagen. 

Men samtidig sier litt over halvparten at de opplever at endringa i åpningstida har hatt positiv innvirkning på kvaliteten og stabiliteten i barnehagetilbudet.

Kommunestyret skal behandle saken neste uke. 

Powered by Labrador CMS