Innsamling GSI

Ekstra datainnhenting til GSI starter denne uken

Det skal være en ekstra innsamling i både BASIL og GSI denne vinteren. Innsamlingen for barnehagene har allerede startet.

For å finne ut hvordan barn og unge har hatt det vinteren 2021, er det en ekstra datainnhenting både fra barnehagene og grunnskolene i år - gjennom BASIL OG GSI.

I undersøkelsene vil vi blant annet kartlegge hvilke konsekvenser smitteutbrudd og smitteverntiltakene har hatt, hvilket tilbud barn og unge får, og hvordan tilbudet er sammenlignet med det ordinære tilbudet, opplyser Utdanningsdirektoratet på sine nettsider.

Barnehager rapporterer i BASIL. Innsamlingen har startet, og fristen er fredag 26. mars.

Grunnskoler og voksenopplæringen rapporterer i GSI. Innsamlingen starter onsdag denne uken. Fristen er som for barnehagene.

Barnehagene skal blant annet rapportere om fraværsårsaker, vikarbruk, åpningstider, stenging, planleggingstid og tilbud til barn med spesialpedagogisk hjelp, og minoritetsspråklige barn.

Powered by Labrador CMS