Søkertallene til barnehagelærerutdanningen har ikke vært så lave som nå siden 2013.

Kraftig fall i antall unge som vil bli barnehagelærer

Det er et kraftig fall i søkere til barnehagelærerutdanningene. 1000 færre studiesøkere har utdanningen som førstevalg, noe som innebærer at hver fjerde søker er bort siden i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Det viser årets søkertall til høyere utdanning fra Samordna opptak. I 2021 var det over 4000 søkere som hadde barnehagelærerutdanningen som førstevalg. I år har antallet falt til rundt 3000.

Mens antall søkere til grunnskolelærerutdanningene ligger nokså stabilt etter en nedgang i fjor, er det altså et dramatisk fall i interessen for å bli barnehagelærer.

Nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås, mener utviklingen er "alarmerende".

– Det må være en prioritert oppgave for myndighetene å gå ordentlig inn i disse tallene, for dette kan være et alvorlig tilbakeslag for utviklingen av barnehagens kvalitet, uttaler Valås i en kommentar fra forbundet.

Laveste på ti år

Ikke siden 2013 har søkertallene til barnehagelærerutdanningen vært så lave.

Valås tror en av årsakene kan være at opptakskravene til grunnskolelærerutdanningen er justert og at kravet til fire i matematikk er fjernet.

– Det kan ha ført til at noen flere har valgt grunnskolen som framtidig arbeidsplass, på bekostning av barnehagen. Men den beskjedne økningen i antall søkere til grunnskolelærerutdanningen kan ikke forklare den dramatiske nedgangen i antall søkere til barnehagelærerutdanningen, sier hun.

Hun mener koronapandemien også kan ha fått konsekvenser for søkningen.

– En av de viktigste arenaene for å rekruttere søkere til barnehagelærerutdanningen har tradisjonelt vært barnehagen. Det er påpekt i forskning at svært mange av søkerne til BLU har praksis fra barnehage, enten som vikar eller i en stilling som assistent, sier Valås.

– Aldri har det vært flere vikarer innom barnehagen, enn under pandemien og i tiden etter. Kanskje har ikke disse fått forståelsen av hva barnehage kan og bør være for barn. Vi har ikke nok kunnskap om hva pandemien har gjort med barnehagen som arbeidsplass, men kan de dårlige søkertallene være et symptom på at det ikke står så bra til?

– Mer normalt nivå

ens pandemiårene førte til et rekordhøyt antall studiesøkere med over 150 000 søkere, er det i år en tilbakegang til rundt 135 000 søkere totalt.

– Jeg er godt fornøyd med årets søkertall. Totalt sett er tallene tilbake på et mer normalt nivå, og det er en forventet nedgang. Under pandemien var det ikke så lett å ta seg et «pauseår» eller å reise. Når vi samtidig tar med at ungdomskullene nå er mindre, er det totale søkertallet omtrent som før korona, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

– Jeg er veldig glad for at flere enn i fjor vil bli lærer for barn på 1. – 7. trinn, men jeg skulle gjerne sett enda bedre søkertall, sier han.

Også sykepleierutdanningene ser et bratt fall i antall søkere, med en nedgang på 23 prosent førstevalgsøkere siden i fjor.

Søkertallene for alle de forskjellige lærerutdanningene samlet, noe som blant annet inkluderer grunnskolelærer, lektor og barnehagelærer, er det også en nedgang. Ifølge Kunnskapsdepartementet har disse utdanningene en nedgang i førstevalgsøkere på over ti prosent. Samtidig er nedgangen i den totale søkermassen på over 12 prosent.

Powered by Labrador CMS