Begynnerlønna for barnehagelærere øker med åtte prosent

Utdanningsforbundet forbereder streik på grunn av misnøye over tilbudet i lønnsoppgjøret. Men kaller resultatet for barnehagelærerne akseptabelt.

Publisert Sist oppdatert

I tillegg til begynnerlønna øker også lønna for barnehagelærere med mellom to og fire års ansiennitet relativt kraftig. Her er økninga på 5,5 prosent. For dem med over fire års ansiennitet øker lønna med mellom 3,2 og 2,7 og prosent.

(Se resultatene for de forskjellige gruppene her)

– Barnehagelærerne har fått et akseptabelt resultat i dette lønnsoppgjøret, konstaterer Ann Mari Milo Lorentzen.

Hun sitter i Sentralstyret i Utdanningsforbundet og leder Kontaktforum barnehage.

– En endring som er kommet nå, er at lønnstrinna for dem med mellom ingen og fire års ansiennitet slås sammen. Det gir et løft for de nyansatte og kan bli et godt rekrutteringstiltak, legger hun til.

Ann Mari Milo Lorentzen, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet
Ann Mari Milo Lorentzen, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet

Disse økningene gjelder ikke bare lønna til barnehagelærere, men for alle kommunalt ansatte Unio-medlemmer med tre års universitets- og høgskoleutdanning, som sjukepleiere, fysioterapeuter eller ergoterapeuter.

Les også: Kraftig fall i antall unge som vil bli barnehagelærer

Ingen avtale

Men siden skolelærerne varsler streik, har ikke Utdanningsforbundet underskrevet noen avtale med KS, heller ikke for barnehagelærerne.

Betyr det at det endelige forhandlingsresultatet for barnehagelærerne kan bli et anna enn det som nå er på bordet? Hva om arbeidsgiver for eksempel foreslår å omfordele innafor UDFs medlemmer og bøte på skolelærerlønningene med å ta fra barnehagelærerne?

– Jeg er tror ikke noe slikt vil komme og det er heller ikke noe Utdanningsforbundet ville akseptert. Resultatet for barnehagelærerne omfatter dessuten alle kommunalt ansatte med treårig høyskoleutdanning, ikke bare barnehagelærerne, sier Lorentzen.

Ingen pott

– I dette oppgjøret er det ikke avsatt pott til lokale forhandlinger. Hva betyr det for barnehagelærerne?

– Sentrale forhandlinger er bærebjelken i Utdanningsforbundets lønnspolitikk. Konkurransen mellom private og kommunale barnehager har ført til at lokale forhandlinger har gitt noen grupper av kommunalt ansatte, blant annet barnehagelærerne, et godt utbytte i lokale forhandlinger. Men ingen avsatt pott til lokale forhandlinger betyr også høyere sentrale tillegg til alle, sier Ann Mari Milo Lorentzen.

– Sjøl om vi kaller resultatet av dette oppgjøret for akseptabelt er vi opptatt av at lønnsnivået generelt er for lavt for våre barnehagelærere. Vi må fortsette arbeidet for å få lønnsnivået opp, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS