Unio krever et nytt lønnskapittel for ansatte i kommunal sektor med høyere utdanning, noe som blant annet vil bety at barnehagelærere vil få økt ansiennitetsstigen fra 10 til 16 år. Arkivfoto: Utdanning

Unio vil heve ansiennitetsstigen til 16 år for barnehagelærere

I krav nummer 2 fra Unio kommune ligger konkretiseringen av hvordan et nytt lønnskapittel skal se ut. En del av dette er å heve ansiennitetsstigen til 16 år for barnehagelærere.

Unio krever:

  • nye garantilønner og laveste årslønn for stillinger med krav om høgskoleutdanning, stillinger med krav om høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning, stillinger med krav om mastergrad, lærer og adjunkt. Økningen legges i sin helhet til den enkeltes faktiske lønn.
  • alle ansatte lønnet som lærer, adjunkt, adjunkt med tilleggsutdanning, lektor og lektor med tilleggsutdanning gis et generelt tillegg på 4,2 prosent av den enkeltes grunnlønn per 31. juli 2016. Garantilønn og laveste årslønn for adjunkt med tillegg, lektor og lektor med tillegg justeres med samme prosent.
  • for ledere krever Unio kommune et generelt tillegg på 4,2 prosent av den enkeltes grunnlønn per 31. juli 2016.

 

Unio kommune la tirsdag fram et mer konkrete krav til hvordan et nytt lønnskapittel for ansatte med høyere utdanning i kommunesektoren kan se ut, ifølge unio.no.

 

– Prosentvis tillegg til lærerne

– Det gjør vi blant annet ved å kreve like ansiennitetsstiger til og med 16 år for yrkesgrupper med samme utdanningslengde og utdanningsnivå, sa Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune, da kravet ble overlevert tirsdag.

Dette er krav som skal bidra til å heve lønnsnivået for kvinnedominerte yrkesgrupper som barnehagelærere, sykepleiere og andre helsearbeidere.

Viktige lønnskrav fra Unio er like stiger for alle med samme utdanningslengde og utdanningsnivå, og et prosentvis tillegg til lærerne.

 

– Virkningsdato fra 1. august

Unio kommune krever at ansatte med lik utdanningslengde og utdanningsnivå skal ha samme garanterte minstelønn på de ulike ansiennitetstrinnene. Det betyr for eksempel at alle med tre års høyere utdanning skal innplasseres i samme lønnsstige uavhengig av om man jobber som lærer i skolen eller som sykepleier i kommunehelsetjenesten.

For lærere i skolen som ikke omfattes av lønnstillegg gjennom dette tiltaket, krever Unio kommune at alle lærerstillinger gis et generelt tillegg på 4,2 prosent av den enkeltes grunnlønn. Lønnsstigene for adjunkt med tillegg, lektor og lektor med tillegg justeres med den samme prosenten.

For å klare disse grepene med de pengene som er til rådighet i år, foreslår Unio kommune at tilleggene får virkningsdato fra 1. august, og at alle lønnstillegg for hele denne tariffperioden (2016-2018) blir gitt i år.

– Nå gjenstår det å se om KS vil bli med på en slik endring. Vi skal jobbe godt framover for å få dette til, sier Handal.

 

Partene har frist til 30. april kl 24.00 med å komme til enighet.

Powered by Labrador CMS