Barnehagelærere i Bergen er fornøyde med PBL-avtalen

Kampviljen var stor da de tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bergen fulgte meklingen i går kveld. I dag er de glade for at den ytelsesbaserte pensjonsordningen skal beholdes.

Publisert

– Vi er lettet over at det ikke ble konflikt og dessuten fornøyde med at pensjonsrettighetene våre så langt ser ut til å være sikret. Så skal det selvsagt forhandles videre om pensjon i 2018, sier Elin Haugsvær Gravdal til Utdanning. Hun er nestleder i Utdanningsforbundet Bergen.

  • En ytelsesbasert pensjonsordning er en tjenestepensjonsordning som gir en avtalt pensjonsutbetaling til de ansatte ved pensjonsalder. Pensjonen fra bedriften fastsettes slik at en beregnet folketrygd og pensjon til sammen utgjør en viss prosent av sluttlønnen.
  • En innskuddsbasert pensjonsordning er en tjenestepensjonsordning der årlig premie er fastsatt som en prosentandel av lønn. Pensjonen vil avhenge av innbetalingene og avkastningen av de innbetalte pensjonspremiene.

De største forskjellene:

  • Ytelsesbaserte ordninger kan bare tegnes i et forsikringsselskap.
  • På ytelsesbaserte ordninger er ytelsen gitt, mens premien varierer med alder og kjønn.
  • Kun innskuddsbaserte ordninger gir den enkelte ansatte mulighet til å velge hvordan pensjonsmidlene skal investeres.
  • Innskuddspensjon bygger på prinsippet om at det er årlige innskudd som avtales, i stedet for den endelige pensjonen som en andel av sluttlønn, slik tilfellet er i ytelsesbasert pensjonsforsikring.

Kilde: Finans Norge / Visma

 

Uravstemning

Den nye avtalen innebærer at alle barnehager som blir medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL) fra 20. september 2016 blir omfattet av en ytelsesbasert pensjonsordning.

– Dette var et veldig viktig krav for oss. Vi ser at også unge medlemmer har forstått hvor avgjørende det er å ha en god ytelsesbasert pensjonsordning, sier Gravdal og legger til:

– Fra vår side var det også et viktig krav at det legges tilstrekkelig med penger i potten til at pensjonsrettighetene sikres. Slik vi har forstått avtalen, er vi nå godt innenfor. Jeg er spent på å få lese igjennom alle detaljer i avtalen. Og så skal den selvsagt ut på uravstemning før vi kan gi en endelig tilslutning til innholdet, understreker Gravdal.

– Var dere mange som fulgte med på meklingen i går kveld?

– Ja, det var mange av oss som fulgte med. Vi samlet alle de tillitsvalgte i går, og dersom det hadde blitt streik, var motivasjonen stor for å kjempe for våre rettigheter, fastslår Gravdal.

 

– Skal gi bedre lønnsmessig uttelling

Den nye avtalen har en lønnsramme på om lag 2,4 prosent. Det utgjør tillegg på 7800 kroner til 14.000 kroner, avhengig av stilling og lønnsplassering.

– Er dere fornøyde med lønnsrammen?

– Årets oppgjør er moderat, men på linje med det som ble framforhandlet i KS. Så det må vi si oss fornøyde med, sier Gravdal.

– Avtalen sier også at tilleggs- og videreutdanning skal gi bedre lønnsmessig uttelling. Også styrere er omfattet av ordningen på lik linje med barnehagelærere.

 

– Knallharde

- I PBL var man tidlig ute med å gi lønnsmessig uttelling for videreutdanning. Nå har vi fått oppjustert denne avtalen og det setter vi pris. Jeg har inntrykk av at i PBL er det stor aksept for at utdanning skal lønne seg, sier Gravdal.

– Det skjedde ingen endringer med arbeidstidsavtalen. Hva mener du om det?

– Avtalen innebærer at vi fortsatt får beholde den ubundne tiden. Det har vært et viktig krav fra våre medlemmer.

– Er det et problem i Bergen at barnehagetilsatte mangler tariffavtale?

– Nei, vi har svært få steder igjen der det ikke er inngått tariffavtale. I Bergen er 70 prosent av barnehagene private, så for oss er det helt avgjørende med en god avtale på PBL-området. I Bergen har vi nå tariffavtale i 110 barnehager og for 600 ansatte. Kun i noen få barnehager i NHO-området er det ikke inngått tariffavtale. Her har Utdanningsforbundet sentralt vært knallharde i forhandlinger og de har vår fulle støtte, avslutter Gravdal.

Powered by Labrador CMS