Korona-dager: Lærere sier de har klart seg bra de første dagene.

Lærere: – Vi har klart oss bra de første dagene

Lærere i barnehage og skole sier selv de har klart seg godt de første hektiske dagene - i en til dels uoversiktlig situasjon.

Publisert Sist oppdatert

Å være hjemme med egne barn og samtidig ha hjemme-skole er nok noe mange foreldre har kjent på. For lærernes del har utfordringene de første dagene handlet mye om å finne riktig system å jobbe med for å få utført arbeidet på en god måte.

  • Rundspørringen som disse svarene kommer fra, ble gjort via vårt nyhetsbrev som ble sendt ut onsdag morgen denne uken.
  • Det er gjort med Questback.
  • I alt 889 personer har svart på spørsmålene.
  • 49% jobber i skole, 24 % i barnehage, 13 % i videregående skole og 14 svarer "annet".

«Ideer over en kaffekopp»

Ut fra svarene er det tydelig at det har fungert greit i landets mange tusen digitale klasserom og i planleggingsrommene, selv om noen peker på noen utfordringer, både digitale og knyttet til organiseringen. I rundspørringen svarer 85 % av lærerne at de synes de første dagene har gått «Veldig bra» eller «Bra».

Jeg ser hvor viktig all den andre, uformelle kontakten er. Det blir spennende å se om jeg tenker likt om en uke.

«Å finne struktur på hvordan vi skal få «sett» eleven. Der er mange barn som ikke har det like greit med skole/skolearbeid/hjemmeforhold.»

Det er flere som svarer at det var tekniske problemer i oppstarten:

«Nettet har vært overbelastet. Men det har ikke vært noe stort problem. Ting går litt sakte, men vi har god tid ...»

«It’s learning fungerer ikke, kontaktlærerpermen min ligger på jobb mens jeg er hjemme, jeg er nettopp tilbake fra mammaperm som har vart siden i sommer og knapt har sett elevene … så det er lite "vanlig hverdag" å bygge en digital skole på.»

«Foreløpig har ting gått fint. Jeg vil tro utfordringen blir større når elevene skal lære nytt stoff. Vi har til nå holdt oss til ganske så kjente ting. Hva/ hvor mye skal vi kunne forvente av elevene i denne perioden. Hvor mye skal de være pålogget.»

En saver kollegene og ser verdien av å få gode ideer over en kaffekopp:

«Det tekniske har vært en utfordring, men ikke uoverkommelig. Vi jobbet allerede ganske mye digitalt og fortsetter som før i stor grad. Men jeg savner å se elevene mine, det er mye interaksjon som skjer ansikt til ansikt i uformelle sammenhenger. Jeg jobber for å erstatte det så godt som mulig, men det tar tid å sende personlige meldinger og ringe rundt :) Og så savner jeg kollegaene mine veldig! Jeg skjønner hvor viktig de er for å få gode ideer over en kaffekopp, eller for å utveksle tanker om elever. Jeg savner IKKE møtene, jeg ser hvor viktig all den andre, uformelle kontakten er. Det blir spennende å se om jeg tenker likt om en uke.»

Det har vært bred politisk enighet om å stenge barnehager og skoler. Vi spurte derfor også leserne våre synes det var riktig av myndighetene å stenge landets utdanningsinstitusjoner. Her svarte 84 % ja, 8 % nei og 8 % vet ikke.

På spørsmål om de er fornøyd med hvordan arbeidsgiver har taklet situasjonen, svarer 84 % ja, 8 prosent nei, mens 8 prosent vet ikke. Flere peker på at de gjerne ville hatt tidligere og mer informasjon

«De kunne gjerne bestemt seg for én plattform for alle. Gitt oss muligheten til i første omgang å få kontakt med elever og foreldre. Først DA kunne vi lagt en plan og undervist», svarer en.

«Arbeidsgiver kunne gitt klare beskjeder om hva som forventes blir gjort mtp. Oppgaver og undervisning. Skal elevene kontaktes pr. telefon? Skal de «sjekke inn» digitalt? Skal man følge timeplan, ha alle fag? Hva med praktiske fag og gratisprinsippet? Hvor mye forventer de at vi skal gjøre», er beskjeden fra en som svarte.

Frykter ikke permitteringer

En annen skriver:

«Informasjonen kunne ha kommet raskere på plass og den kunne vært tydeligere fra starten av. Men det er viktig å ha forståelse for at dette er en ny situasjon for alle. Jeg velger å tro at alle gjør så godt de kan», svarer en person.

Og svært mange svar som kom inn tyder på at det de fleste er fornøyd med hvordan koronapandemien er håndtert av arbeidsgiver:

«Alt i alt tror jeg det var greit. Systemet preges av mangel på beredskapsplaner, men reddes av kompetente folk her og der», svarer en.

«Arbeidsgiver har gjort alt, vært stødige og tilgjengelige 24/7, helt opp til øverste ledelse, så jeg har ingenting å utsette på dem», svarer en annen.

Rundspørringen ble utformet mens spørsmålet omkring permitteringer ble klarlagt. Vi spurte derfor om frykten for å bli permittert. 78 % svarte nei, 13 % svarte ja mens 9 % svarte vet ikke.

Powered by Labrador CMS