Ny undersøkelse: Foreldre mest tilfreds med barnehagen – minst med ungdomsskolen

Norske barnehageforeldre er mest fornøyde i Norden med tilbudet de får. Foreldrene mener også skoler og barnehager har håndtert koronasituasjonen på en god måte.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en undersøkelse hvor rundt 1300 foreldre, elever og studenter er intervjuet av EPSI Rating i løpet av høsten. De gjennomfører tilsvarende undersøkelser hvert år, og som vanlig er det barnehagene som skårer høyest på foreldretilfredshet.

I målingene gis det en verdi mellom 0 og 100, hvor høy skår betyr mer fornøyde foreldre. Ifølge EPSI vil verdier over 75 tilsvare høy tilfredshet.

Svarene fra et tilfeldig utvalg av rundt 500 personer med barn i barnehage viser at 93 prosent av foreldrene mener barna deres trives godt eller svært godt i barnehagen.

Private barnehager skårer noe bedre enn kommunale, noe som har vært tilfellet i alle de tilsvarende undersøkelsene også tidligere år, men forskjellen er liten.

- Den tydeligste differansen mellom private og kommunale barnehager finner vi på spørsmål som omhandler mat og kosthold, samt på barnehagenes uteaktiviteter og turer, sier Fredrik Høst, daglig leder i EPSI Norge, i en pressemelding.

Best i Norden

Tilsvarende målinger i Danmark, Sverige og Finland viser at Norge er landet med mest fornøyde foreldre.

– Nok en gang forteller denne studien at det er de norske barnehagene som, ifølge foreldrene, er de beste. Mye tyder på at måten barnehagene drives på i Norge er en slags beste praksis. I tillegg til at foreldretilfredsheten er høy, er det også tydelig at barna trives spesielt godt i norske barnehager, sier Høst.

Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Anne Lindboe, mener forskjellene i Norden er så store at myndighetene burde undersøke nærmere hvorfor det er sånn.

– Selv tror jeg at miksen av kommunale og private barnehager i Norge er en vesentlig del av suksessen. I Norge går halvparten av barna i private barnehager, mens fordelingen er om lag 80/20 i favør offentlige barnehager i øvrige nordiske land, sier Lindboe i en pressemelding fra PBL.

Mobbeproblem i skolen

Skoleforeldrene er også jevnt over fornøyde, men i snitt mener de det sosiale miljøet på skolene er blitt noe dårligere sammenlignet med tidligere år. Mens lærerne får bedre tilbakemeldinger i undersøkelsen.

Hver femte forelder med barn i barneskolen svarer at mobbing er et problem på skolen, mens 8 av 10 svarer at skolen aktivt jobber med å forebygge mobbing.

Foreldrene er i snitt godt fornøyde med hvordan skoler og barnehager har håndtert koronasituasjonen.

– Både ansatte og ledere i barnehagene har strukket seg veldig langt for å gi et så normalt tilbud som mulig i en alt annet enn normal situasjon. Det er hyggelig at tilbakemeldingene fra foreldrene er så gode som de er. Så får vi bare håpe at smittebølgen og innstrammingene vi nå ser, er forbigående. For nå er det mange der ute som ikke ser hvordan de skal klare stort mer uten at det går på bekostning av tilbudet til barna, sier Anne Lindboe i PBL.

Powered by Labrador CMS