Nesodden kommune må betale millionbeløp til barnehager

Høyesterett avviser å behandle saken der Nesodden kommune ble dømt til å etterbetale millionbeløp i tilskudd til fem private barnehager.

– Dette er en prinsipiell og viktig seier for private barnehager. Dommen fra lagmannsretten er knusende og blir nå stående, sier administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, ifølge PBLs nettsider.

Han sier det har vært en lang kamp for rettferdighet for de fem private barnehagene i Nesodden. Saken gjelder tilskudd til drift av barnehagene tilbake til 2008 og 2009.

Høyesteretts ankeutvalg har enstemmig avvist anken fra kommunen.

Saken handler om uenighet om beregning av tilskudd til barnehager som har åpent færre enn 48 uker i året. Fordi de fem barnehagene hadde åpent 42 eller 44 uker i året, avkortet Nesodden kommune grunnlaget for beregning av kommunalt tilskudd for 2008 og 2009.

Barnehagene har vunnet fram både i tingretten og lagmannsretten.

  • I november 2013 ga Follo tingrett barnehagene medhold og dømte kommunen til å etterbetale 1,8 millioner kroner pluss renter og saksomkostninger.
  • I desember 2013 anket kommune saken til Borgarting lagmannsrett.
  • I september 2014 vant de private barnehagene i lagmannsretten.
  • I oktober 2014 anket saken videre til Høyesterett.
  • Nå har Høyesteretts ankeutvalg avvist anken. Dermed er dommen fra Borgarting lagmannsrett rettskraftig.
Powered by Labrador CMS