Går første skoleår i barnehagen

Steinerbarnehagen i Hurum tilbyr en egen 1. klasse for 6-åringer som et alternativ til vanlig skole.

De som går første skoleår i denne barnehagen sitter ikke på pulter og lærer ikke å lese eller skrive. De har heller ikke lekser, skriver Drammens Tidende.

”Den lille puberteten”

– Vi vil verne om barndommen og leken. Hvorfor har vi det så travelt? sier styrer Astrid Sund. Hun mener 6-åringer ikke er modne nok til å begynne på skolen.

Når neste skoleår begynner, flytter ungene fra barnehagen og starter 2. trinn ved steinerskolen som ligger få meter unna.

– Seksåringene går på skole i barnehagen under ledelse av pedagoger. De får det første skoleåret på en litt annen måte, sier daglig leder Geir Stave ved Steinerskolen i Hurum.

Styrer Astrid Sund sier 6-åringene er inn i noe hun kaller ”den lille puberteten”.

– Da mister barna tenner, de strekker seg og dette er det store modningsåret. Da blir det veldig voldsomt å skulle inn på en ny arena der de er yngst. Her hos oss er det trygt og godt, og 1.-klassingene er de gode hjelperne for de andre barna. De yngre barna ser opp til dem, sier hun.

– Et verdivalg

Peder Haug, som er professor i pedagogikk ved høyskolen i Volda, er ikke enig i at 6-åringer er for umodne.

– Men skolene må tilrettelegge undervisningen til at det er seksåringer og ikke sjuåringer som begynner på skolen. Erfaringsmessig er det nettopp det som skjer, sier Haug.

Haug ledet evalueringen av Reform 97 fra 1998-2003 og han konkluderte med at seksåringer er modne for å begynne på skolen.

Han ser imidlertid ingen problemer med ordningen med at seksåringer går 1. klasse i steinerbarnehagene.

– Det er et verdivalg. Barna fra steinerskolene gjør det like bra som andre barn. Det viser at det er ulike veier til målet, sier Haug.

Powered by Labrador CMS