De yngste flyktningbarna kan måtte vente lengre på å få barnehageplass, enn de litt eldre som skal ut i skolen må.

Kommunene sliter med å skaffe barnehageplasser til flyktningbarn

Kommuner melder at det er mer utfordrende å gi de yngste flyktningbarna et tilbud, enn de eldre. Bemanningsnormen gjør at det tar tid å opprette nye barnehageplasser.

Publisert

Hamar i Innlandet har 20 skoleplasser til flyktningbarn, men ikke like mange barnehageplasser.

– Vi har ikke samme kapasitet i barnehagene, og vil bruke noe tid på å øke kapasiteten på barnehageplasser og bemanning, sier Dordy Wilson, kommunalsjef opplæring og oppvekst i Hamar.

Utdanningsnytt har vært i kontakt med 35 norske kommuner og spurt dem om de klarer å skaffe flyktningbarn fra et tilbud innen en måned etter at de er kommet til landet. De fleste forteller at det er vanskeligere å skaffe barnehageplass enn skoleplasser. Hovedopptaket til barnehage er ferdig de fleste stedene, og mange barnehager er fulle.

I Sortland i Nordland er det ingen ledige barnehageplasser, og kommunen har derfor opprettet en egen barnehage.

– Vi har valgt å opprette en velkomstbarnehage. Den vil starte opp første juni og vil kunne ta imot det vi beregner av barnehagebarn som kommer til Sortland i løpet av året, sier Liv Edrun Johansen, sier rådgiver oppvekst i Sortland.

Les også: Ukrainske Lilia lærer sine norske elever om krigen

Bemanningsnormen gjør at det tar tid

Sykkylven i Møre og Romsdal kan også få utfordringer med å skaffe barnehageplasser.

– Om det kommer mange, vil utfordringen være større knyttet til barnehage enn skole på grunn av bemanningsnormen, sier Monica Hjelmevoll, kommunalsjef for oppvekst og kultur i Sykkylven i Møre og Romsdal.

– Når det gjelder barnehage har vi arealmessig kapasitet, men vi vil måtte rekruttere personell. Det er rekruttering av personell som tar tid, sier Trine Fåkvam, kommunalsjef i Vefsn i Nordland.

Regjeringen vil endre loven slik at kommunene har tre måneder på seg til å skaffe flyktningbarn skoleplass. I Utdanningsnytts rundspørring var det ikke mange kommuner som hadde behov for den lovendringen.

– Når det gjelder barnehager, vil vi i større grad være avhengig av å sette opp moduler i tilknytning til eksisterende barnehager. I så fall regner jeg med at tre måneder er mer realistisk, sier Olav Neander, kommunalsjef i Frogn.

LES: – Vi har bare fått fem flyktningbarn og håper det snart kommer flere

Mange kommuner, inkludert Oslo klarer å skaffe flyktningbarn plass i barnehage innen få uker.

– Bydelene har svart at de har god kapasitet og at de vil kunne tilby barnehageplass til de flyktningene som søker om dette, opplyser Karin Steenstrup, fagsjef Kommunikasjon i Oslo.

Mens barna venter på barnehageplass tilbyr bydelene ulike aktivitetstilbud til barn i barnehagealder, også for barn på mottakene.

Powered by Labrador CMS