Alle barn i Oslos kommunale barnehager skal sikres en fast tilknytningsperson ved oppstart i barnehagen. Her leker byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap) med Theo i Disengrenda barnehage. Foto: Hans Skjong
Alle barn i Oslos kommunale barnehager skal sikres en fast tilknytningsperson ved oppstart i barnehagen. Her leker byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap) med Theo i Disengrenda barnehage. Foto: Hans Skjong

Å ha en fast person å forholde seg til skal gjøre barnehagebarna tryggere

Oslo innfører en fast tilknytningsperson for barna i alle kommunale barnehager. – Det er kun trygge barn som klarer å leke og lære godt, sier byråd Tone Tellevik Dahl.

Publisert Sist oppdatert

Byrådet i Oslo vil sikre alle barn i kommunale barnehager en god start i barnehagen ved å ha en fast tilknytningsperson i oppstarten. Dette er en del av den nye såkalte «Oslo-standarden» som skal sikre barna en god start i barnehagen.

Ifølge Oslo-standarden skal barnehager:

  • sette av god tid til tilvenning for alle barn
  • gi foresatte informasjon om barnehagens rutiner for oppstart og tilvenning og hvorfor rutinene er slik
  • invitere alle barn og foresatte på besøk i barnehagen før oppstart
  • ha en tilknytningsperson ved oppstart for alle barn
  • ha tett dialog med barnas foresatte i tilvenningsperioden
  • gjennomføre en egen oppstartsamtale med alle foresatte og det skal arrangeres et felles foreldremøte for alle nye barn
  • tilrettelegge for en trygg og god oppstart uansett når på året barnet begynner og uansett alder

Kilde: Oslostandard for Tilvenning – en trygg barnehagestart for alle barn

– Vi har laget en standard for tilvenning i barnehagen. Bakgrunnen for det er at vi har sett at det har vært litt ulikt hvordan de forskjellige barnehagene har tatt imot og sørget for at barna får en trygg overgang til barnehagetiden. Vi så at noen bydeler fikk det veldig godt til, og fikk gode tilbakemeldinger fra foreldre, og det ville vi videreføre til alle bydelene, sier byråd i Oslo for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap) til Utdanning, som er med byråden på besøk på Disengrenda barnehage i bydel Nordre Aker i hovedstaden.

Den nye standarden skal også blant annet sikre at alle barn og foresatte blir invitert på besøk i barnehagen før oppstart, og «gi foresatte informasjon om barnehagens rutiner for oppstart og tilvenning og hvorfor rutinene er slik».

Etterutdanning av ansatte

Byråden svarer ikke klart på Utdannings spørsmål om hva denne nye ordningen vil koste.

For å være sikre på at alle føler en trygghet på hva som skal være likt for alle barnehager, skal vi kurse alle våre pedagogiske ledere, og det er ganske mange tusen. Jeg er opptatt av at barnehagene også kjenner sine barn best og sine foreldre best, så de må også gjøre sine tilpasninger. Men noe skal være likt: alle skal ha en tilknytningsperson, og alle skal ha et første møte med barnehagen før de begynner, og alle skal ha god informasjon, sier Tellevik Dahl.

Vi vet jo at mange barnehager har en høy andel ufaglært personell. Vil den nye Oslo-standarden sikre at det til enhver tid er faglærte som fungerer som tilknytningsperson?

– Vi setter i gang etterutdanning av alle pedagogiske ledere samtidig som vi innfører den nye Oslostandarden. Vi er opptatt av at tilknytningspersonene skal ha spesialkompetanse på tilvenning og at de er oppdatert på den siste forskningen. Selve standarden stiller noen krav til systematikk og rutiner, men som byråd er jeg samtidig veldig opptatt av at personalet i barnehagen gjør standarden til en naturlig del av barnehagens praksis, sier byråden.

 

– Trygge barn leker best

Forelder Lars Petter Flyen er fornøyd med tilvenningsfasen ved Disengrenda barnehage.

– Den første perioden som forelder, hvor du kommer inn og du aner ingenting, det er en veldig spennende og sårbar periode. Men jeg føler informasjonen og kontakten har vært på plass hele veien. Jeg tror god tilknytning sikrer at ingen barn faller imellom, sier Flyen til Utdanning.

Forelder Gro Sjølie forteller om deres erfaringer med tilvenning i barnehagen.

– Vi hadde en veldig positiv erfaring med tilvenning med vår yngste for et år siden. Jeg tror det er viktig å bruke god tid på tilvenningen. For foreldrene er det viktig å være til stede de første dagene, og hente barna litt tidlig de første ukene. Og forskning tilsier jo at det er viktig med en tilknytningsperson, så man må jo høre på det, sier Sjølie til Utdanning.

Byråd Tellevik Dahl peker også på forskning som tilsier at tilknytningsfasen er viktig for barna.

– Det er kun trygge barn som klarer å leke og lære godt. Hvert barn er unikt, så vi sier også at de enkelte barnehagene må se hvert enkelt barn. Det er ikke slik at en tilvenningsfase er lik for alle barn.

 

Har også sekundærperson

Styrer i Disengrenda barnehage, Mette Fossum Trøeng, sier at tilknytningspersonen følger barna helt frem til skolestart.

– Det er faktisk også viktig for de store barna. Du sikrer at alle barna blir observert hver dag, alle barna blir snakket med hver dag og sett hver dag, og det er viktig, sier Fossum Trøeng.

Mange barnehager, også i Oslo kommune, har tidvis høyt sykefravær blant de ansatte. Hvordan vil det påvirke barnas tilgang til den samme tilknytningspersonen over tid?
– Hvis noen er syke, må en annen person gå inn og ta over. Vi har en sekundærperson for hvert enkelt barn. Nå er ikke vi veldig mye plaget med sykefravær, men skulle det så være at noen blir syke, så må det tilpasses. Vi har noen som jobber redusert og er borte en dag i uken. Men i starten prøver vi å legge til rette sånn at den samme personen følger barnet tett, sier Fossum Trøeng.

 

– Verre for foreldrene

Det er ikke nødvendigvis et enten/eller spørsmål, men hvor viktig er det å ha en fast tilknytningsperson kontra å ha en generell høyere voksentetthet?

– Tilknytningspersonen skaper fundamentet i starten og tryggheten og tilliten. Man går jo vakter og er jo ikke der bestandig. Men etter hvert blir barna trygge på de andre voksne, sier Fossum Trøeng.

Hun tror at tilvenningsfasen av og til er verre for foreldrene enn for barnet.

– Men da har vi heldigvis mobiler og kan si til foreldrene «at dette går bra». Jeg tror at vi har blitt flinkere til å si ifra til foreldre sånn at de ikke skal gå rundt med klump i magen hele dagen, sier Fossum Trøeng.

Byråd Tellevik Dahl sier begge deler er viktig.

– Voksentetthet er viktig i barnehagen, det er derfor vi ønsker 50 prosent pedagogtetthet. Det er X antall barn som begynner i barnehagen, og da må man ha nok voksne, sier hun.

Powered by Labrador CMS