Arbeidstilsynet avslørte mangelfulle arbeidsavtaler

Arbeidstilsynet har varsla Marihøna Montessori barnehage i Ringsaker i Hedmark om tvangsmulkt på grunn av mangelfulle arbeidsavtaler.

Publisert

Arbeidsavtalene er bare ett av fire forhold der Arbeidstilsynet har gitt barnehagen varsel om tvangsmulkt.

Marihøna gårds- og friluftsbarnehage er en privat barnehage med fire avdelinger.

Barnehagen er fordelt på to baser. På Huset holder Lilleputtskogen 0-2 år, Hakkebakkeskogen 2-4 år og Trollskogen 4-6 år til. I Alveskogen er det plass til barn i alderen 0-6 år fordelt på Små-Alvene og Store-Alvene.

Marihøna er på Furnes omgitt av jorder og skog.

Barnehagen bruker noen elementer fra Montesossoripedagogikken, der «barnet skal respekteres og lære seg å respektere sin omverden».

Barnehagen har eget fjøs som de driver og bruker i det pedagogiske arbeidet. De har hester, kaniner, høner, marsvin, dverggeit og minigris.

Ifølge arbeidsmiljøloven skal det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, men dette var ikke på stell da Arbeidstilsynet var på tilsyn i barnehagen 15. mars i år.

I tilbakemeldinga fra barnehagen den 17. juni var noe retta opp, men ikke alt.

 

Helse- miljø og sikkerhet

Situasjonen var heller ikke tilfredsstillende når det gjaldt arbeidet med helsemiljø og sikkerhet. Den påbegynte kartleggings- og risikoanalysen av arbeidsmiljøet var mangelfull, og verneombud hadde ikke vært involvert.

«Kartleggingen må som et minimum inneholde ergonomiske, psykososiale og organisatoriske forhold,» heter det blant annet. Arbeidstilsynet etterlyser også sammenheng mellom risikoanalysen og handlingsplanen i barnehagen.

 

Diffuse tiltak

– Det framkommer svært få konkrete, tidfestede tiltak i handlingsplanen, tiltaka er diffuse og det er uklart hvilke forbedringer de skal føre til, heter det videre. I varselet om mulkt bemerker tilsynet at barnehagen ikke har kontakta bedriftshelsetjenesten for å få retta opp disse feila, slik det tidligere var blitt enighet om. Også på andre områder hadde ikke barnehagen involvert bedriftshelsetjenesten slik de var pålagt.

Tilsynet var heller ikke tilfredse med forholda i en lavvo som er brukt som base i barnehagen. Her krever tilsynet en kartlegging og risikovurdering for arbeidsforholda.

Barnehagen fikk meldinga om krava fra Arbeidstilsynet 25. juni, med frist til å rette opp til 8. juli. På forespørsel fikk barnehagen utsatt fristen først til 19. august, og så til 17. september.

 

– Uklart

– Det har vært uklart hva Arbeidstilsynet egentlig har villet ha, sier styrer Mari Østby-Deglum til Utdanning.

Spørsmålet var hvorfor ting ikke var på stell når tilsynet kom.

– Hva har vært uklart?

– Det har vært uklart hvordan tilsynet ville ha de reviderte arbeidsavtalene.

– Hva med de pålegga som ikke dreier seg om arbeidskontrakter?

– Tilsynet ville ha reviderte skjemaer, og det får de. Det dreier seg om småting.

 

Frist i ferien

– Hvorfor har dette tatt så lang tid?

– Den første fristen vi fikk til å rette opp var midt i ferien. Men vi har jobba med dette, i nær kontakt med tilsynet. Den nye fristen skal vi holde. Jeg sitter og avslutter arbeidet med arbeidsavtalene nå, sier Mari Østby-Deglum.

– Det er svært sjeldent at vi får høre at våre pålegg er uklare. Vi kontrollerer jo bare at lovverket følges. Virksomhetene skal kjenne lovverket, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet Rune Svingen. Han avviser at tilsynet har vært uklart.

 

Powered by Labrador CMS