Arbeidsretten støtta ikke Utdanningsforbundet

KS vant over Utdanningsforbundet i Arbeidsretten. Retten var ikke enig i at arbeidsgiver plikter å gi barnehagelærere lønnstillegg for pedagogisk leder.

Publisert

Saka dreide seg om bruken av lønnsinnplasseringa som pedagogisk leder. Dom i saka falt i dag, fredag 16. november.


Les også: Arbeidsrettssak om barnehagelærarar blir avgjort i morgon

I dommen  står det at det ikke er tilstrekkelige holdepunkter i tariffavtalens ordlyd, historikk eller praksis for at det er en plikt til å bruke stillingskoden. Det er ingen generell plikt for arbeidsgiver til å innplassere pedagogisk personell i koden for pedagogisk leder.

Konsekvensen av Utdanningsforbundets tolkning ville være at stillingskoden «barnehagelærer» bare kunne brukes for barnehagelærere med dispensasjon fra utdanningskravet, og for reine støttepedagoger, står det i dommen.

 

Powered by Labrador CMS