Brudd i PBL-oppgjøret

Tariffoppgjøret for de private barnehagene går til mekling etter at partene ikke ble enige torsdag ettermiddag.

Publisert

Utdanningsforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen for de private barnehagene, PBL, ble enige om økonomi og enkelte endringer i avtalen, men pensjonsspørsmålet er fortsatt uløst, ifølge Utdannigsforbundets nettsider.

– Selv med det omfattende arbeidet partene har lagt ned i forkant var det dessverre ikke grunnlag for enighet om pensjon. Utdanningsforbundets mål har hele tiden vært å følge opp landsmøtevedtaket vårt som sier at pensjonsordningene for våre medlemmer skal være gode, forutsigbare, livslange og kollektive, uttaler Terje Skyvulstad til forbundets nettsider.

PBL krevde en videreføring av den midlertidige innskuddsordningen på 5 prosent for nye barnehager, mens Utdanningsforbundets krav var at dersom en slik ordningen skulle videreføres, måtte innskuddet økes til 7 prosent.

– I 2014 sa vi ja til en midlertidig løsning på 5 prosent innskudd for nye medlemmer. Det er viktig at dette innskuddet økes til 7 prosent slik at pensjonen til våre unge medlemmer ivaretas på en god nok måte, sier Skyvulstad.

Som en midlertidig ordning har barnehager som er nye medlemmer i PBL etter 1. januar 2014 en innskuddsordning for pensjon. Alle andre medlemmer har en ytelsesbasert pensjonsordning.

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL omtaler bruddet som merkelig.

– Dette er overraskende og utfordrer tilliten mellom partene, uttaler han til PBLs nettsider.

Oppgjøret går nå til mekling. Tidspunktet for oppstart av meklingen er ennå ikke fastsatt.

Powered by Labrador CMS