Kunnskapsdepartementet runder 100 milliarder

Kunnskapsdepartementet runder så vidt 100 milliarder i utgifter i 2018.

Ett av spenningsmomentene på statsbudsjett-dagen, er tabellene som viser hvordan utgiftene i hvert enkelt departement neste år er forventet å øke eller synke.

For Kunnskapsdepartementets del, ligger det an til en økning i utgifter på 4,2 prosent fra saldert budsjett for 2017. Totalt skal det brukes 101 milliarder.

 

 

I oversikten kommer det også fram at utgiftene til barnehage over Kunnskapsdepartementets budsjetter, kuttes drastisk. Fra 815 millioner i 2017 til 676 millioner i forslaget for 2018. En nedgang på 17 prosent.

Utdanning får forklart at kuttene skyldes at budsjettposten var høyere enn forventet i fjor, og at maksprisen økes slik at foreldrebetalingen tar en større del av regningen. I tillegg flyttes midler over til Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjetter.

Grunnopplæringen kuttes med 1,3 prosent til en forventet utgift på 11,6 milliarder, mens de øvrige budsjettpostene får en økning (se faktaboks). Aller mest øker forskningsbudsjettet.

I budsjettet er det satt av nær 1,5 milliarder til videreutdanning av lærere og skole-ledere. Det gir ifølge regjeringen rom for 5.500 videreutdanningsplasser.

Tilskuddet til økt lærertetthet på 1. til 4. trinn på 1,3 milliarder, blir også videreført i budsjettforslaget. 

Powered by Labrador CMS