PBL-direktør Anne Lindboe sier det er riktig av Utdanningsdirektoratet å slå hardt ned på alvorlige brudd på regelverket. Arkivfoto: Tom-Egil Jensen.

PBL støtter den knusende dommen mot Oslo-barnehage

En Oslo-barnehage må betale tilbake 4,7 millioner kroner etter å ha brukt penger i strid med barnehageloven. PBL-direktøren sier barnehageeierne selv har betalt advokatregningen for å kjøre saken helt til topps i systemet.

Publisert

For første gang er et økonomisk tilsyn med en privat barnehage klaget helt til topps, og Utdanningsdirektoratet har nå kommet med en knusende dom mot barnehageeierne. I løpet av to år har eierne brukt 4,7 millioner kroner i strid med barnehageloven og må betale pengene tilbake.

 

– Alvorlige brudd

Barnehageeierne ville klage saken helt til Utdanningsdirektoratet, og det er en advokat tilknyttet Private Barnehagers Landsforbund (PBL) som har hatt saken. I PBL er de allikevel helt enige i den nokså knusende dommen fra direktoratet.

– Det er alvorlige brudd på regelverket som påpekes. Da er det riktig at Utdanningsdirektoratet reagerer som de gjør, og at det blir krav om tilbakebetaling. Først og fremst er dette alvorlig for barna i den aktuelle barnehagen, ettersom penger som skulle gått til barna er brukt til andre ting, sier Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL, til Utdanning.

– PBL har sørget for advokat til barnehageeierne. Har det vært litt rart, når dere samtidig har vært så kritiske til det som er avdekket av pengebruk i saken?

– De var medlemmer i PBL, og i medlemskapet ligger det mulighet for advokatbistand som de betaler for selv. Tidligere eiere bør få anledning til å få prøvd saken når de er uenige i resultatet. Bistanden herfra bidrar til at saken blir ordentlig belyst og redegjort for. Saken har også prinsipielle sider som det har vært viktig å få avklaringer på. Samtidig er vi ikke uenige i resultatet som nå har kommet, sier Lindboe.

 

Les også om da Utdanning kartla lønnstoppen i Barnehage-Norge i 2015: Tar ut hver tredje krone fra barnehagen i lønn til eier.

 

– Ønsker ikke medlemmer som bryter loven

Hun sier de er positive til økonomiske tilsyn i en bransje som finansieres av skattebetalerne og foreldrene.

– Så er det viktig å understreke at alvorlige lovbrudd som dette er sjeldent. Langt de fleste private barnehageeiere driver ordentlig og følger lover og regelverk. Vi ønsker heller ikke medlemmer hos oss som bryter regelverket, og vi har tidligere ekskludert medlem som ikke driver etter lovverket, selv om slike saker er svært sjeldne, sier Lindboe.

– Utdanningsdirektoratet kommer i denne saken med noen avklaringer knyttet til lønn til daglig leder, og de operer med en ganske streng grense for hva som er akseptabel lønn. Vil dette få konsekvenser for andre saker om lønnsutbetalinger til eiere av private barnehager?

– Det viktige er at eierne kan dokumentere arbeidsinnsatsen som er gjort. Det har de ikke klart i denne saken. Man kan ikke heve høy lønn som daglig leder, hvis man ikke kan dokumentere arbeidet som er gjort. Men hvis daglig leder jobber ekstremt mye, er det også rimelig at det gjenspeiles i lønnen, sier Lindboe.

 

Les også: Ålesund kommune fikk medhold: Barnehageeiere tok ut for høy lønn. 

Powered by Labrador CMS