Røe Isaksen: Mange barnehager jobber ikke godt nok med språk

Kunnskapsministeren håper å forebygge dårlige resultater og frafall i skolen med en ny nasjonal språkstrategi.

Publisert

– Hvilken dag er det i dag?

Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016-2019)

Regjeringens mål:

  • Styrke språkmiljøet i barnehagen.
  • Det skal være sammenheng mellom språkarbeidet i barnehagen og skolen.
  • Styrke kompetansen til lærere innen språk, lesing og skriving.
  • Barn og elever som strever med språk, lesing og skriving skal raskt bli fanget opp og fulgt opp med effektive tiltak.
  • Redusere antallet elever med svake lese- og skriveferdigheter.
  • Øke antallet elever med svært gode lese- og skriveferdigheter.
  • Høyt presterende elever skal få de utfordringene og den støtten de trenger.

Språkressursene er lagt ut på www.sprakloyper.no.

Kilde: Kunnskapsdepartementet.

– Onsdag! lyder det unisone svaret fra forsamlingen av barn i Skillebekk barnehage i Oslo.

Pedagogisk leder Elise Evenstad Jahrn titter ut over halvsirkelen som denne dagen inkluderer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Er det noen som vet hvilken bokstav onsdag begynner med?

– Ooooooooo!

– På barnehagens premisser

Regjeringen lanserer i dag en ny nasjonal strategi for språk, lesing og skriving kalt Språkløyper. Den skal løpe fra 2016-2019, og det er ikke tilfeldig at de har valgt en barnehage som lanseringssted.

– Det er viktig å ha med barnehagen i strategien. Vi ønsker å komme bort fra tanken om at man trenger én satsing for barnehagen og én satsing for skolen. Vi må se det som en helhet, uten at vi skal viske ut forskjellene mellom barnehage og skole av den grunn, sier Røe Isaksen til Utdanning.

Han har fått krabbet seg opp fra samlingsstunden som fortsatt synger i bakgrunnen.

– Dette skal skje på barnehagens premisser. Vi skal ikke bestemme hva barnehagene skal gjøre, det må vi overlate til fagfolk, sier Røe Isaksen.

Strategien inneholder tre hovedtiltak:

• Introduksjonssamlinger for barnehager og skoler. Neste år er det lagt opp til at det avholdes fylkesvise introduksjonssamlinger. I disse vil arbeidsformer og innhold bli presentert for eiere, barnehagemyndigheter, styrere, ledere og lærere. Samlingene koordineres av Lesesenteret.

• Gratis nettbaserte kompetanseutviklingspakker. Pakkene skal gi faglig fordypning innen ulike temaer, verktøy for å reflektere over egen praksis og rettledning i nye arbeidsmetoder. Pakkene blir laget av Lesesenteret og Skrivesenteret.

• Støtte til lokalt utviklingsarbeid i kommunene gjennom ressurslærere og lokale nettverk. Fra 2016 skal kommuner kunne søke om midler til ressurslærere som kan lede utviklingsarbeid lokalt. 

Nettside med språkressurser

Røe Isaksen sier det viktigste tiltaket de gjør i forbindelse med strategien er å gjøre verktøy for språkarbeid tilgjengelig for barnehager og skoler gjennom en egen nettside. 

– Forskningsbaserte språkressurser blir systematisert og tilgjengeliggjort på en helt annen måte enn tidligere, sier Røe Isaksen.

– Mener du det jobbes for dårlig med språkarbeid i barnehagene i dag?

– Mange jobber veldig bra med dette, men det er for store forskjeller mellom barnehagene. Det er mange som ikke jobber godt nok og systematisk nok. Det er for mange barn vi ikke fanger opp. Hvis vi får til bedre arbeid med språk i barnehagene, vil vi ikke få så mange som leser kritisk dårlig i 8. klasse som det er i dag, sier Røe Isaksen.

22 nasjoner

Målgruppe for strategien er barn og elever med språk-, lese- og skrivevansker, minoritetsspråklige, gutter og høyt presterende elever. I Skillebekk barnehage har de barn fra over 22 nasjoner og nesten halvparten av barna er minoritetsspråklige. Styrer Marit Heesbråten sier de har hatt språk som hovedfokus i flere år.

– Vi legger til rette for språklige aktiviteter hele tiden, sier Heesbråten.

Hun er positiv til å få ytterligere tilgang til språkressurser og innspill om arbeidsmetoder.

– Vi ser gjerne hvordan vi kan systematisere språkarbeidet enda bedre, sier Heesbråten.

Tilrettelegger

De to pedagogiske lederne som har ledet dagens samlingsstund med kunnskapsministeren til stede sier de jobber mye med språkarbeid hver eneste dag.

– I barnehagen er det flere barn som strever med språk. Da jobber vi med å observere, se hva slags utfordringer de sliter med og tilrettelegge etter behovene, sier Andrea Eriksen og Elise Evenstad Jahrn.

De har også egne språkrom i barnehagen og kan dele barna inn i mindre grupper for å jobbe med språk. De sier de allerede har god tilgang på verktøy og ressurser til bruk i arbeidet, og de understreker betydningen av å bruke konkreter – det vil si å bruke bilder, figurer og konkrete ting som en visuell støtte i språkarbeidet.

– Hvis vi snakker om en appelsin, har vi gjerne en appelsin med oss. På den måten kan barna bruke alle sansene i språkarbeidet, sier Eriksen og Jahrn.

Powered by Labrador CMS