Glade vinnere av klimaprisen sammen med juryen. (F.v. ) Monika Rimestad, Tryg, Audun Johnsen, Naturvernforbundet, Mariann Winnberg og Ann Kristin Storvik, Ytteren miljøbarnehage og Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet. Foto: Kjersti Mosbakk
Glade vinnere av klimaprisen sammen med juryen. (F.v. ) Monika Rimestad, Tryg, Audun Johnsen, Naturvernforbundet, Mariann Winnberg og Ann Kristin Storvik, Ytteren miljøbarnehage og Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet. Foto: Kjersti Mosbakk

Klimapris til Ytteren miljøbarnehage

Ytteren miljøbarnehage har vunnet årets klimapris fra Utdanningsforbundet. - En stor anerkjennelse som forplikter, sier styrer Bjørg Forseng.

Klimaprisen for 2016 ble delt ut i dag, på Utdanningsforbundets klimakonferanse. To representanter for Ytteren miljøbarnehage hadde tatt turen fra Mo i Rana for å motta prisen. Selv hadde ikke styrer Bjørg Forseng anledning til å være til stede, men i et forhåndsintervju med Utdanning fortalte hun at det er stort å vinne prisen.

- Jeg tenkte: endelig! Nå har vi fått en bekreftelse på at det vi gjør er et viktig arbeid. Vi kan lett få en følelse av at vi er en sånn «søppelbarnehage», men dette viser at vi er gode nok. Og nå må vi i hvert fall stå på og jobbe videre, forteller Forseng.

- Dere vinner 50.000 kroner, hva skal dere bruke pengene til?

- Ja, jeg visste ikke det, det fikk jeg vite da Utdanningsforbundet ringte og sa at vi hadde vunnet. For meg var det anerkjennelsen som betydde mest, så hva vi skal bruke pengene til må vi tenke mer på.

 

Gjenbruk som pedagogisk verktøy

Barna i Ytteren kommer ikke hjem med dorullnisser og påskekyllinger av pappkuler. I stedet får foreldrene et fotografi av det avkommet har produsert. Deretter plukkes produktene fra hverandre og sorteres slik at materialene kan brukes om igjen. Budskapet er jo å få ned forbruket.

I sin søknad til klimaprisen framhevet barnehagen spesielt hvordan de har gjenbruk som pedagogisk verktøy i emnene bygg og konstruksjon og gjenbruk som estetisk uttrykk.

- Vi har bygg og konstruksjon i alle avdelinger. Ungene bygger stort, de samarbeider, bruker fantasien og utforsker materialene, sier Forseng.

 

Offentlige utsmykninger

De estetiske gjenbruksprosjektene har imponert aktører også utenfor barnehagegjerdet. «Sjøuhyret fra Ranfjorden» var et samarbeid med daværende Høgskolen i Nesna (nå en del av Nord universitet) og Polarsirkelen friluftsråd. Det startet med oppmerksomhet på maritim forurensning og rydding av søppel i fjæra, og har nå vært på utstillinger både i Nesna og i Rana, og til og med i Alaska. Nå er det kommet hjem til barnehagen igjen.

Også Helgeland avfallshåndtering har fått øynene opp for Ytterens arbeid, og engasjerte i sommer barnehagen til å dekorere et inngangsparti og studierom med kunst laget av gjenbruksmateriell. På Campus Helgeland henger ytterligere en utsmykning signert av barnehagen.

 

- Rom for kreativitet

Gjenbruksmaterialene oppbevares i Skattekammeret, et eget rom i barnehagen. Styreren påpeker at det er viktig at gjenbruksmaterialene sorteres og presenteres på en innbydende måte. Derfor går det med en del tid til dette: blant annet sorteres plast etter farger, og forskjellig metall i gjennomsiktige bokser.

- Det viktige er ikke hva det har vært, men hva det kan bli, sier styreren. Hun mener at gjenbruksmaterialene gir rom for en kreativitet som for eksempel legoklosser med bruksanvisninger ikke byr på. Når materialene til slutt er så oppbrukt at de virkelig er søppel er det om å gjøre å kaste dem på rett sted.

 

Søppelsortering

Ytteren miljøbarnehage har siden begynnelsen av 2000-tallet prioritert gjenbruk og resirkulering. I 2005 ble barnehagen tildelt Rana kommunes miljøpris, en anerkjennelse som både gledet og forpliktet. I 2009 fikk de miljøsertifiseringen Grønt Flagg, og siden da er arbeidet med miljøholdninger videreutviklet. I dag har barnehagen faste daglige og ukentlige rutiner som skal fremme en mer bærekraftig bruk av ressurser og oppdra barna til å tenke miljøvennlig.

- Blant annet har vi faste ansvarsområder når det gjelder søppelsortering: Ett- og toåringene sorterer papir, treåringene glass og metall og fire- og femåringene panter flasker og bokser og bretter melkekartonger. Vi har både grønn søppel og restsøppel på alle spiseplassene, så til og med ettåringene vet hvilken pose bananskallet skal i og hvor matpapiret skal kastes, forteller Forseng.

 

Miljøvennlig livsstil

Gjenbruksfilosofien speiles i barnehagen for øvrig også, blant annet gjennom at personalrommet er innredet med møbler fra Askeladden bruktbutikk. Personalet i barnehagen har miljøvennlighet som livsstil, ifølge Forseng.

- Noen er mer ivrige enn andre, men jeg tror nok ikke du søker jobb hos oss hvis du ikke er engasjert i miljø, mener styreren. Hun har også fått tilbakemeldinger på at barna tar med seg miljøholdningene hjem.

- Foreldre forteller at ungene irettesetter dem hvis de sorterer søppel feil eller hvis de for eksempel spiser is og kaster papir på bakken. Våre unger er vant til å plukke søppel, vi fleiper med at de er håpløse å ha med i 17. maitog fordi de vil gå i veikanten og plukke søppel, ler Forseng.

 

Klimapris for femte gang

I juryens begrunnelse for årets tildeling står det blant annet at «Ytteren miljøbarnehage utmerker seg med en bred og solid satsing på miljø og bærekraftig utvikling. Miljøprofilen til barnehagen er tydelig, og synlig i hverdagen, og arbeidet med klima og miljø framstår som godt integrert i barnehagens pedagogiske arbeid.»

Juryen har bestått av totalt tre representanter fra Utdanningsforbundet, Naturvernforbundet og Tryg forsikring. Både enkeltbarnehager og -skoler, samt ulike versjoner av nettverk av samarbeidende barnehager og skoler var blant de nominerte. Det står enhver fritt å foreslå kandidater til prisen.

Utdanningsforbundets klimapris ble i år delt ut for femte gang. I vedtektene for prisen står det blant annet at «prisen skal motivere barnehager, skoler og lærerutdanningsinstitusjoner til å arbeide med klimautfordringer samt mulige løsninger på disse utfordringene.»

Bakgrunnen for prisen er ifølge vedtektene at «Utdanningsforbundet arbeider for at norsk utdanning i sterkere grad skal vektlegge kunnskap om klima og miljøutfordringer, slik at barn og ungdom får økt kunnskap og bevissthet om disse utfordringene. Utdanning for bærekraftig utvikling er derfor et viktig satsningsområde for Utdanningsforbundet.»

Alle vedtektene finnes her.

 

Utdanning hadde i vår en reportasje om Ytteren miljøbarnehage:

Powered by Labrador CMS