- Når 10 nye barnehageplasser tas i bruk, vil tre kvinner gå ut i fulltidsjobb, som uten tilgang på barnehageplass ikke ville gjort det, sier førsteamanuensis Tarjei Havnes ved Universitetet i Oslo. Ill.foto: Paal Svendsen

Økt barnehagedekning har gitt flere mødre i arbeid

Barnehageutbyggingen på 2000-tallet har ført at flere mødre har kommet ut i arbeid, viser ny forskning.

– Det vi finner, er at når ti nye barnehageplasser tas i bruk, vil tre kvinner gå ut i fulltidsjobb, som uten tilgang på barnehageplass ikke ville gjort det, sier førsteamanuensis Tarjei Havnes ved Universitetet i Oslo til   Barnehage.no.

Sammen med SSB-forsker Martin Eckhoff Andresen har han sett på hvilken påvirkning satsingen på full barnehagedekning har fått for yrkesdeltakelsen blant foreldre.

Funnene viser at mens gifte og samboende mødre i hovedsak begynner å jobbe fulltid, begynner enslige mødre i større grad å jobbe deltid. For yrkesdeltakelsen hos fedre har økt barnehagedekning ingen effekt.

Som en konsekvens av den økte yrkesdeltakelsen blant kvinner øker også skatteinntektene. Dermed mener forskerne at kostnadene ved utbygging av barnehager delvis hentes inn igjen på grunn av dette.

– Tar vi med bortfall av kontantstøtte, vil den totale kostnadsdekningen bli på 37 prosent etter vårt anslag, sier Havnes.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS