Ap vil gi Tromsø 40 nye lærere og døgnbarnehage

Det går mot et maktskifte i Tromsø med Ap, SV og Rødt. I sitt program har Arbeiderpartiet blant annet løfte om 40 nye lærere, og de vil jobbe for å innføre døgnbarnehage.

Publisert

Etter at 99,3 prosent av stemmene er talt opp, har Ap fått 29,5 prosent av stemmene, og sammen med Rødt (14,4) og SV (7,9) vil de ha flertall.

Arbeiderpartiet i Tromsø vil ansette 40 lærere ekstra, de lover å fjerne unødvendig testing og rapportering, de skal øke skolenes driftsbudsjetter og videreutvikle tverrfaglig arbeid i grunnskolen. Videre heter det i partiprogrammet at de vil redusere prisen på SFO og at søskenmoderasjon gjennomføres på samme måte som for barnehager. På sikt skal SFO fullfinansieres av staten.

Ap i Tromsø vil sikre minimum to barnehageopptak per år, men målet er fortløpende opptak. De vil forsøke å unngå dispensasjoner fra utdanningskrav for førskolelærere så langt det lar seg gjøre.

De vil vurdere forsøk med heldøgns barnehager, særlig rettet mot skiftarbeidsplasser og enslige forsørgere. Ap vil også etablere et eget pedagogisk opplæringstilbud til assistenter, og oppgradere stillingstitler for assistenter som gjennomfører utdanningen.

Bedrifter som kommunen handler med skal det stilles krav til. Bedriftene skal ha godkjent lærlingeordning og lærlinger.

De har som ambisjon at kommunen og Universitetssykehuset Nord-Norge skal kunne gi en garanti om læreplass til alle kvalifiserte, som har valgt helsefagarbeider på videregående utdanning.

Les også: Lærerne er spente på valgløftene fra Ap i Bergen

 

– Trikser det til

Nå skal det forhandles med de andre partiene, men Ap som det største partiet har kommet med en del løfter innen utdanningssektoren (se faktaboksen). Blant annet vil de sørge for at kommunens skoler får 40 ekstra lærere.

Leder for Utdanningsforbundet i Troms, Thomas Nordgård, mener at dette bærer preg av symbolikk.

– Det gir et symbolpreg. Det kunne like gjerne vært 42. Vi ønsker en norm for lærertetthet som sikrer ressurser og mener det er bedre faglig fundamentert enn tallet som Arbeiderpartiet kommer med, så her er vi ikke helt enige – samtidig som det er en aksept om at det er viktig med flere lærere, sier han.

– Får de det til?

– Tja, jeg har en mistanke om at de får det til, eller så trikser de det på en eller annen måte.

 

– Forskjell på barnehage og tilsyn

Ap vil også innføre heldøgns barnehage for folk som jobber skift.

– Jeg klarer ikke se at det er et pedagogisk tilbud. Det er et tilsynstilbud.

– Er det en dårlig idé?

– Det er viktig å skille mellom barnehagen og dens rolle, og barnepass.

– Vi kan være fornøyd med aksepten vi synes å ha fått i forståelsen av at læreren er viktig, og ikke bare i form av etter- og videreutdanning. Vi må ha flere lærere for å se elevene og for å kunne gjøre en bedre jobb.

– Hvilke grep tar dere for å passe på at Ap følger opp løftene?

– Disse tre partiene har vist seg interessert i å lytte til fagfolk i større grad enn det sittende byrådet har. Både fylkeslaget og lokallaget har god kontakt med alle partier, så det blir nå vår jobb å påse at løfter følges opp med handling. Vi går krevende tider i møte i kommunen med bunnskrapt kasse etter et blå-blått-grønt styre, og det gjør ikke ting enkelt.

Powered by Labrador CMS