En helt nødvendig lærerstreik

Debatt: Det er nok nå!

Publisert

Årets lønnsoppgjør for lærerne i KS ender i streik. Tilbudet fra KS var rett og slett for dårlig til at det kunne godtas, og for sjette år på rad fikk lærerne i skoleverket mindre i prosentvis lønnsvekst enn andre kommunalt ansatte. I fjor fikk lærerne lavest lønnsvekst av alle, uansett sektor. Dette kunne KS ha unngått, men de valgte annerledes. De valgte å gjøre lærerne til lønnstapere igjen.

De to siste oppgjørene i KS-området har vært katastrofalt dårlige. Lærenes lønnsutvikling siden KS tok over arbeidsgiveransvaret i 2004 og fram til 2021, har vært vesentlig lavere enn for andre ansatte i kommunene. Enda verre er det sammenlignet med lønnsutviklingen i privat sektor.

Les også: Det blir lærerstreik: UDFs sentralstyre stemte nei til resultatet fra lønnsoppgjøret

KS synes det er greit at folk uten lærerutdanning slippes inn i klasserommene for å gjøre akkurat de samme oppgavene som vi som har tatt en lang lærerutdanning. Det er direkte uforsvarlig og vitner om en arbeidsgiver som fullstendig mangler respekt for lærerprofesjonen og innsikt i det viktige samfunnsoppdraget vi er satt til å forvalte.

Representantskapet i Utdanningsforbundet mener at de gjentatte angrepene på lærerprofesjonen, den konstante nedprioriteringen av lærerne i lønnsoppgjørene og den totale mangelen på forståelsen for betydningen av kompetente lærere i skolen ikke kan fortsette. Situasjonen er uholdbar. Elevene har krav på lærere med lærerutdanning i undervisningen. Det bidrar KS ikke til.

Det er nok nå!

Powered by Labrador CMS