Skoler landet over sliter med å få tak i nok bemanning.

Tromsø: – Bryter loven daglig på grunn av høyt sykefravær

Tillitsvalgte på Tromsøs skoler og barnehager er fortvilet. Melder om daglige, ufrivillige lovbrudd.

Publisert Sist oppdatert

iTromsø har fått innsyn i en omfattende, men anonymisert spørreundersøkelse fra Utdanningsforbundet Tromsø. De spurte plasstillitsvalgte i skole- og barnehage i hele Tromsø om hvordan de opplever høsten.

I spørreundersøkelsen svarer nesten alle plasstillitsvalgte at det er høyt sykefravær, mangel på vikarer, altfor liten kapasitet, og at dette er en mer krevende høst enn på lenge. Plasstillitsvalgte svarer at de blir hørt av ledelsen på enheten, men ikke av kommunen.

«Man er på bristepunktet nå. Folk er slitne og urolige for hvordan dette blir å gå fremover!», skriver en anonymisert plasstillitsvalgt i undersøkelsen.

En ansatt på 20 barn

Leder av Fagforbundet i Tromsø, Reinaldo Montalvo, kjenner seg igjen. Han forteller om flere e-poster fra bekymrede plasstillitsvalgte.

– For hver dag som går blir tilbakemeldingene om arbeidsmiljø i skole- og barnehage verre og verre. I dag melder en plasstillitsvalgt og en fagleder i en barnehage om at de måtte stå alene med 20 unger, sier Montalvo, til iTromsø.

Han får meldinger om at det nå begås daglige, ufrivillige lovbrudd i sektoren.

– Så alvorlig er situasjonen nå. Det handler om forsvarlig drift. Ansatte trenger tid. De trenger personale. De står i en situasjon hvor de må velge hvilken lov de skal bryte – hver eneste dag. Er det pedagognormen som skal brytes, eller bemanningsnormen? spør Montalvo.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sa til Utdanningsnytt tirsdag at han frykter at sykefraværet i skoler og barnehager bare vil fortsette å øke fremover.

– Jeg frykter at vi også vil se et økt langtidssykefravær, og i verste fall at folk slutter, sier Handal.

Får ikke svar fra arbeidsgiver

Utdanningsforbundet Tromsø opplever at de ikke får tilstrekkelig med svar fra kommunen.

– Det må være tillatt å være utålmodig på tiltak nå, etter to år med pandemi, sier Katrine Aursand.

– Det er bemanningskrise i hverdagen. Det er et høyt sykefravær, men arbeidsgiver gjør ingenting. Jeg spør etter tiltak, kommer med forslag, men vi blir ikke hørt. Jeg har konkret foreslått at vi skal stenge skolene tidligere og redusere åpningstid i barnehage, av hensyn til arbeidsmiljøloven, sier Aursand til iTromsø.

Vil ikke sende barna hjem

Direktør ved avdeling for oppvekst, utdanning og kultur i Tromsø kommune, Kari Henriksen, er kjent med innholdet i artikkelen. Hun anerkjenner at det er en vanskelig situasjon, høyt sykefravær, og vanskelig å skaffe vikarer i skoler og barnehager.

– Det er derimot sykdom både hos barn og ansatte, som gjør at man kan omprioritere blant ansatte og barn. Vi har høy terskel for å sende hjem elever, sier Henriksen.

Hun poengterer at kommunen følger nasjonale råd om å skjerme barn og unge, men legger til:

– Hvis vi innskrenker åpningstid i barnehagene vil det få konsekvenser også for foreldre. Koronasmitten i barnehagene er ikke vesentlig per i dag, sier Henriksen til iTromsø.

Powered by Labrador CMS