Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen.

Oslo åpner spesialskolene igjen

Uavhengig av regjeringens plan for videre skoleåpning, åpner nå Oslo kommune alle spesialskoler og spesialgrupper igjen.

Publisert

I overkant av 1.000 elever i Oslo-skolen får opplæring i spesialskoler og spesialgrupper.

Etter at skolene åpnet for elevene fra 1. - 4. trinn for knappe to uker siden, fikk lag en tredel av disse elvene igjen et tilbud på skolen, basert på en individuell vurdering av hvem som har størst behov.

Nå går kommunen bort fra vurderingsordningen og åpner spesialskolene og - gruppene for alle elever. Åpningen vil skje gradvis for å sikre at gjeldende smittevernregler ivaretas.

– Dette dreier seg om elever i en sårbar situasjon, som i varierende grad har hatt et tilbud siden skolene ble stengt. Det er derfor helt nødvendig at skolene nå legger til rette for at disse elevene får komme tilbake til en mer normal hverdag, sier byråd for skole og oppvekst i hovedstaden, Inga Marte Thorkildsen.

– Jeg vet at dette er et tilbud som er avgjørende for de det gjelder, og selv om det blir litt annerledes enn de er vant med er det viktig å få i gang tilbudet så raskt som mulig, sier hun.

Oslo har spesialgrupper ved 44 grunnskoler og det gis opplæring ved 10 byomfattende spesialskoler.

Elever med plass i spesialskoler og byomfattende skoler har i den siste perioden fått et avgrenset tilbud i skolens lokaler, eller en avlastning hjemme.

– Riktig å stenge

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) spurte nylig familier med barn med spesielle behov for å sjekke hva slags tilbud de har fått etter at skoler og barnehager stengte den 12. mars.

Av de 549 som deltok i undersøkelsen svarer 488 at det er behov for spesialpedagogiske tiltak i forbindelse med hjemmesituasjonen under pandemien. Men mindre enn 40 % av disse oppgir at de har fått et slikt tilbud. Og bare 10 % av de som har fått tilbud, mener opplegget i stor grad har fungert.

HBF-leder Elin Langdahl mener funnene er alarmerende og at mange skoler og kommuner har tolket smittevernreglene for strengt.

Thorkildsen holder imidlertid fast på at det var riktig å stenge alle skoler, spesialskoler og barnehager da korona-krisen var et faktum.

– Det var riktig for å kunne ta vare på både elevenes og lærernes sikkerhet slik situasjonen var da, sier hun.

– Samtidig har det vært viktig å følge opp de barna som trenger det mest. Det har vi så langt gjort gjennom den etablerte tilsynsordningen, hvor disse elevene har fått et tilbud, basert på en individuell vurdering av behov. Den siste uka før skolene åpnet for elever på 1.-4. trinn, fikk om lag 1/3 av elevene i spesialskolene og spesialgruppene et tilbud. Nå mener vi det er riktig og forsvarlig å åpne opp for at alle elever i spesialskoler og spesialgrupper kan få komme tilbake på skolen.

Powered by Labrador CMS