Kunnskapsminister Guri Melby og helseminister Bent Høie på en tidligere pressekonferanse.

Nedstengning av Oslo-regionen – skoler og barnehager på rødt nivå

Skolene og barnehagene i Oslo-regionen skal framover drives på rødt nivå. Videregående skoler har digitalt undervisning i uke 4.

Publisert Sist oppdatert

– Risikoen for spredning av den muterte varianten av koronaviruset er høy. Derfor ser regjeringen seg nå nødt til å innføre rødt tiltaksnivå i alle barnehager og grunnskoler i de aktuelle områdene. I videregående skal det være heldigital undervisning i neste uke. Vi har forståelse for at noen barne- og ungdomsskoler vil trenge noe tid til å forberede seg før de går til rødt nivå, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Alle butikker, med unntak av matbutikker, apotek og bensinstasjoner, stenges fra klokken 12 lørdag, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet. Skoler og barnehager settes til rødt nivå i henhold til trafikklysmodellen fra mandag 25. januar. Videregående skoler har digitalt undervisning i uke 4.

– Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det, står det i tiltakene fra Helse- og omsorgsdepartementet.

De videregående skolene skal forberede overgang til rødt nivå fra uke 5.

– Videregående skoler som allerede er på rødt nivå, skal også ha heldigital undervisning i uke 4, og forberede seg på å gå tilbake på rødt nivå i uke 5.

Mens barnehager og grunnskoler skal drives på rødt nivå, skal altså videregående skoler stenges neste uke og kun ha heldigital undervisning. Hovedgrunnen til dette er smittefaren som oppstår ved mobilitet, heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Elever i videregående skole har ofte lenger reisevei til skolen enn barn i grunnskolen og elevene kan komme fra mange ulike steder. Grunnskoler som må holde stengt for å forberede rødt nivå skal også ha et tilbud om digital undervisning, understreker kunnskapsminister Guri Melby.

Tiltakene gjelder i første omgang til 31. januar.

Tiltakene for barnehager, skoler og høyere utdanning:

* Skoler og barnehager: Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.

* Videregående skole: Det skal innføres digital undervisning på videregående skole i uke 4, og det skal forberedes overgang til rødt nivå i videregående skole fra uke 5. Videregående skoler som allerede er på rødt nivå, skal også ha heldigital undervisning i uke 4, og forberede seg på å gå tilbake på rødt nivå i uke 5.

* Universiteter, høyskoler og fagskoler: Det skal innføres digital undervisning for alle. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

* Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter.

Anbefalinger

* Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

– Rødt nivå er ikke stenging

Rødt nivå innebærer at barn og elever skal deles inn i mindre grupper og kohorter. Det kan være nødvendig å redusere oppmøte i barnehager, skoler og SFO.

"Barnehager og skoler må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og legge til rette for at elever og ansatte kan holde avstand til hverandre", heter det i pressemeldingen fra departementet

– Rødt nivå er ikke det samme som å stenge skoler og barnehager. Barnehagebarn og elever på 1. til 4. trinn skal så langt som mulig ha et fulltidstilbud på skolen hver dag, også når det drives på rødt nivå. På ungdomsskolen og videregående kan det være nødvendig at elever veksler mellom hjemmeopplæring og fysisk tilstedeværelse på skolen, understreker Guri Melby

Les mer om smitteverntiltakene på rødt nivå på Utdanningsdirektoratets hjemmesider her.

– Svært alvorlig situasjon

Et ukontrollert utbrudd av den britiske virusvarianten førte til at Nordre Follo fredag stengte ned kommunen. Kun butikker som selger nødvendige varer får holde åpent. Skoler og barnehager ble stengt fram til onsdag.

Det bor 60.000 i Nordre Follo, og det er stor trafikk til og fra nabokommunene. Den muterte virusvarianten kan ha vært i omløp i flere dager.

– Dette er en svært alvorlig situasjon, og vi må gjøre det vi kan for å stanse utbruddet. Det er høy mobilitet i området, og et stort antall pendlere fra Nordre Follo til Oslo hver dag. Dersom virusmutasjonen sprer seg i Oslo, vil det være svært vanskelig å forhindre spredning til resten av landet. Regjeringen innfører derfor kraftige tiltak i ti kommuner, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

De nye tiltakene gjelder for kommunene Enebakk, Frogn. Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, våler og Ås.

I tillegg til butikker skal også blant annet serveringssteder, treningssenter, biblioteker, museer, kinoer og andre kultur- og underholdningssteder holdes stengt.

Powered by Labrador CMS