Etterlyser tydeligere regelverk i økonomisk tilsyn med private barnehager

Utdanningsdirektoratet vil ha et tydeligere regelverk som kommuner kan fatte vedtak i når de utfører økonomisk tilsyn med private barnehager.

Publisert

Utdanningsdirektoratet (Udir) har for første gang fattet vedtak på grunnlag av økonomisk tilsyn i barnehage. Torshovhagen barnehage AS i Oslo må betale tilbake 4,7 millioner kroner - et vedak PBL støtter. Fungerende avdelingsdirektør i tilsynsavdelingen Sigurd Holen har vært med på å fatte vedtaket.

– Det har vært en lang, krevende og komplisert sak, sier Holen til Utdanning.

Opprinnelig hadde Fylkesmannen i Oslo og Akershus fattet et vedtak på at barnehageselskapet måtte betal tilbake 5,4 millioner kroner. Udir gir i vedtaket som kom i dag Fylkesmannen medhold på nesten alle punkter. Unntaket er på eiers bruk av bil som er ført på barnehageselskapet.

– Her vurderte vi eiers begrunnelse som at dette var en del av styrers lønn som riktig, sier Holen.

– Er da bilholdet kommet som en påplussing i styrers lønn?

– Fri bil er en naturalytelse slik som fri telefon eller avis. Vi har vurdert at bilen er en del av styrers samlede lønn og en relevant kostnad for barnehagen.

Mange kommuner i Norge bruker store ressurser og lang tid på å føre tilsyn på økonomisk grunnlag med barnehager. Ålesund, som er Norges tiende største kommune, har holdt på siden høsten 2016 og er ennå ikke helt i mål.

– Kan kommuner bruke dette vedtaket dere har fattet som en mal på hvordan lovverket skal tolkes?

– Kommuner som jobber med slike tilsyn bør se på hvordan vi har tolket regelverket og loven.

– Burde det vært en enklere mal og et tydeligere regelverk sånn at ikke så mange kommuner bruker så mye ressurser på disse tilsynene?

– Vi har forståelse for at dette er krevende tilsyn og et komplisert regelverk. Vi håper at dette kan bli tydeligere i fremtiden.

– Ser at dere skriver i vedtaket at det har vært vanskelig å få ut dokumentasjon fra eier. Hva har det gjort med saksgangen?

– Det har jo gjort en allerede krevende sak enda mer krevende, når vi har måttet gå så mange runder for å få den dokumentasjonen vi har bedt om.

– Kan denne avgjørelsen ankes videre?

– Nei, vi er siste klageinstans, men det finnes selvfølgelig en mulighet for å få saken inn for retten, sier Holen.

 

Utdrag fra vedtaket;

«For følgende punkt og beløp er vi i hovedsak enig med Fylkesmannens vurdering, men blant annet på bakgrunn av dokumentasjonen vi har innhentet i forbindelse med klagesaken, har vi kommet frem til et annet beløp. Vår begrunnelse skiller seg noe fra Fylkesmannen sin begrunnelse:

Vi finner at avlønning av styreleder ikke er i samsvar med regelverket og krever kr 417 875 tilbake.

For følgende punkt og beløp har vi kommet til samme resultat som Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men har innhentet ytterligere dokumentasjon fra barnehagen for å opplyse saken. Vår begrunnelse skiller seg dermed noe fra Fylkesmannen sitt vedtak:

Vi finner at avlønning av daglig leder ikke er i samsvar med regelverket og krever kr 610 950 tilbake.

Vi finner at husleie Vossegata ikke er i samsvar med regelverket og krever kr 2 528 856 tilbake.

Samlet vedtar vi et krav om tilbakebetaling med kr 3.557.681, i tillegg har eier innrømmet at om lag 1,2 har feilaktig blitt ført på barnehageselskapets regnskap.»

 

Det opprinnelige vedtaket fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus var på 5,4 millioner kroner. Barnehageeieren klaget dette vedtaket inn til Utdanningsdirektoratet, som har gitt Fylkesmannen delvis medhold.

 

Powered by Labrador CMS