De nye strenge tiltakene skal foreløpig gjelde i tre uker, forklarte Inga Marte Thorkildsen og Raymond Johansen

Raymond Johansen:
– Så langt det er mulig skjermer vi barn og unge

Alvoret senket seg da byrådsleder Raymond Johansen og byråd Inga Marte Thorkildsen presenterte nye strengere koronatiltak fredag. Men helst vil de at skoler og barnehager driftes så normalt som mulig.

Publisert Sist oppdatert

– Smittesituasjonen i Oslo er alvorlig. På tross av at vi i flere uker har hatt de strengeste tiltakene i landet, er smitten nå på et alt for høyt nivå. Forrige uke hadde vi de høyeste smittetallene registrert noen gang, og tallene økte denne uken. Bare de siste dagene hadde vi 543 nye tilfeller. Det er alarmerende, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han sa at målet er å slå ned smitten før den blir så alvorlig at det går utover sårbare grupper, eldre og helsevesenet. Og han understreket at smittevernloven gir kommunene ansvaret for å iverksette nødvendige tiltak for å verne liv og helse.

Les: – Å stenge barnehagene i romjula kan være et godt tiltak, sier statsråden

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) fortalte om de nye tiltakene som gjelder skoler og barnehager.

Alle videregående skoler i Oslo flyttes til rødt nivå og i løpet av et par uker vil vi også vurdere om det blir nødvendig å innføre rødt nivå på ungdomstrinnet. Barnehager skal fortsatt drives på gult nivå, sa hun.

Inga Marte Thorkildsen sier det fortsatt er lite smitte i skoler og barnehager.

Thorkildsen presiserte at rødt nivå ikke betyr at skolene skal stenge, men at smitteverntiltakene er strengere.

– Vi har fått mange rapporter fra lærere og elever om trengsel i og utenfor klasserommet.

Med innføring av rødt nivå kommer det til å bli et press på rektorene om å organisere skolehverdagen på en annen måte slik at de nye smittevernreglene blir ivaretatt.

Direktør i Utdanningsetaten i Oslo, Marte Gerhardsen, sier til Utdanningsnytt at de nå planlegger for rødt nivå i de videregående skolene i samarbeid med rektorene.

– Skal skoleledere samarbeide med dere i Utdanningsetaten om tiltak, eller blir det opp til hver enkelt skole og rektor?

– Vi har planlagt for at dette lenge. Allerede ved skolestart hadde vi møter med rektorene der vi gjennomgikk hvilke tiltak som må til hvis skolene for eksempel må gå fra gult til rødt nivå. Og på tirsdag samler vi alle Oslos rektorer for å utveksle erfaringer og diskutere, sier Marte Gerhardsen og legger til:

– Jeg tror mange rektorer mener at det å gå fra gult til rødt nivå nå er en god beslutning. Samtidig er de veldig glade for at rødt nivå ikke medfører nedstenging.

Byrådssekretær Tarjei Helland og direktør i Utdanningsetaten Marte Gerhardsen tar de nye smittevernreglene på alvor.

– Rødt nivå betyr at elevene fortsatt kan komme på skolen, men de må organiseres i mindre grupper for at vi skal få kontroll på smittesituasjonen, sier hun.

– Inga Marte Thorkildsen sa nettopp at i løpet av to uker vurder man også rødt nivå på ungdomstrinnet. Hva tenker du om det?

– Vi har også tett kontakt med rektorene på ungdomsskolene og vi legger ut informasjon fortløpende på vårt intranett, slik at ungdomsskolene allerede nå kan begynne å lage planer slik at de er forberedt. Det jeg forsøker å kommunisere ut nå, er at rektorene har et stort handlingsrom. Skolene har jo allerede vært i en vanskelig situasjon i lang tid, over 100 skoler har vært berørt, med både elever og ansatte i karantene, sier Gerhardsen og legger til:

– Det gjøres et fantastisk arbeid ute på skolene nå.

– Har skolene en plikt på seg til å rapportere om smittetilfeller blant elever og ansatte?

– De rapporterer til oss hver dag, de som har utbrudd. Noen steder er mange rammet, andre steder færre. Utdanningsetaten rapporterer hver dag videre til fylkesmannen om hvor mange skoler som er berørt, så vi har veldig god oversikt. Men når det gjelder hvor mange som er syke, så er det helsemyndighetene som har kontroll på det.

Økt smitte blant unge

Inga Marte Thorkildsen mener det er viktig å ha i tankene at det til nå har vært lite smitte i barnehager og skoler. Men hun lover å følge utviklingen tett.

– Helsemyndighetene har lenge vist til at det er lite smitte i skoler og barnehager. Men de siste par ukene har smitten også økt blant elever i Sverige, Danmark og Norge. Hva tenker du om det?

– Vi har sett en sterk økning i aldersgruppa 16 til 19 år og nå også blant noen av de yngre elevene. Men fortsatt er det bare rundt 4 prosent av smitten som kan spores til skoler og barnehager. I tillegg vet vi at lærere og barnehagelærere i mindre grad blir smittet en yrkesaktive for øvrig. Så det er noe å ta med seg, sier Thorkildsen.

– I tillegg er det slik at smittevernmyndighetene har funnet ut at barn i mindre grad utvikler symptomer og dermed i mindre grad smitter andre. Det gjelder fortsatt. Og også framover kommer vi til å følge med på de råd smittevernmyndighetene gir.

Og så er det viktig at rektorer og lærere bidrar med god informasjon og at Utdanningsetaten holder i dette, slik at informasjon om utviklingen kan gjøre tilgjengelig. I tillegg har både Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet samlet mye informasjon som de legger ut på sine sider.

Lite smitte blant lærere og barnehagelærere

Lærere er dessuten en yrkesgruppe som er gode på å ta til seg informasjon. Men vi skal gjøre det så enkelt som mulig å finne fram. Min oppfordring er å følge med på de råd som gis fra myndighetene.

– Vi lener oss ikke tilbake. Vi kommer tilbake med nye tiltak hvis det blir nødvendig.

– Dette er tiltak som enten kan bli strengere eller mildere?

– Ja, her dreier seg om utviklingen av smittesituasjonen og de rådene vi får fra myndighetene basert på det. De som jobber i helsevesenet og skoler og barnehager gjør ekstremt viktige jobber i samfunnet. I tillegg er barnevern og skolehelsetjenesten nå viktig. Og for at vi skal få kontroll på situasjonen er det selvsagt viktig at barn, ungdom, foreldre og egentlig alle bidrar så godt de kan for å få smitten ned.

Powered by Labrador CMS