Warsame (f.v.), Sivert, Subhan og Dina reflekterer ikke over at barnehagen mellom blokkene på Trosterud i Oslo er en barnehage spesielt tilrettelagt for alvorlig syke barn. De vil bare leke med vennene sine. Foto: Tore Fjeld

Dette er barnehagen som gjør barna friske

En barnehage på Trosterud i Oslo er tilrettelagt slik at barn med alvorlig astma, allergi eller somatisk sykdom, som hjerteproblemer, immunsviktsykdommer eller sjeldne diagnoser opplever en stor forbedring av sykdommen.

Uten denne barnehagen kunne ikke Subhan (5) og disse barna gått i barnehagen. Den gjør de syke barna langt friskere.

Denne artikkelen leste du først i Første steg nr. 2/2016.

Hele utgaven kan du lese elektronisk her.

 

Spesialbarnehager

  • Hovedregelen er at barn med kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser skal gå i vanlig barnehage. Det er kommunens ansvar å gi et tilbud som er tilrettelagt slik at alle barn kan gå i barnehagen.
  • Spesialbarnehager er et tilbud som gis til svært få barn, og det er i Norge et storby-fenomen. I Oslo har man i disse barnehagene i tillegg til Trosterud senter barnehage:
  • Mølleplassen spesialbarnehage for 10 barn med ulike utviklingshemminger, som er en privat barnehage eid av Oslo Røde Kors.
  • Berg Gård barnehage er spesielt tilrettelagt for barn med ulike nevrologiske skader og motoriske vansker. Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn.
  • Brumlebassen Barnehage i Bydel Nordstrand er en privat barnehage spesielt tilrettelagt for barn med astma og allergi.

Kilde: Oslo kommune

 

Astma og allergi

  • Astma er en kronisk betennelses- eller irritasjonstilstand i luftveiene. Astma kan føre til gjentatt hoste, tett bryst, tung pust eller surkling.
  • 25 prosent av barna i Norge har eller har hatt astma innen fylte 16 år.
  • Man kan være allergisk mot pollen, ulike matvarer, legemidler eller insekter.
  • Mer enn 40 prosent av befolkningen får allergiske reaksjoner i løpet av livet.
  • Allergiske reaksjoner kan være alt fra kløe i munnen eller mageknip, til anafylaktisk (allergisk) sjokk.

Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund

Det er ingenting som tilsier at den lille, gule barnehagen som ligger inneklemt mellom blokkene i drabantbydelen Trosterud i Oslo, ikke er som alle andre barnehager. Glade barn leker i sandkassa. Andre er inne og tegner, mens to av de ansatte forbereder lunsj.

– Det er en helt vanlig barnehage. Vi går på tur, synger, leker, pusler og tegner, akkurat som i en hvilken som helst barnehage, forteller Lise Omholt, som er fagleder i Trosterud senter barnehage.

 

Astma, allergi og autisme

Dette er en spesielt tilrettelagt barnehage for barn med alvorlig astma, allergi eller somatisk sykdom, som hjerteproblemer, immunsviktsykdommer eller sjeldne diagnoser.

I tillegg er det en avdeling med sju plasser for barn med ulike former for autisme. Barnehagen ligger i bydelen Alna, men tar inn barn fra hele Oslo kommune.

 

Trosterud senter barnehage har uvanlig stor voksentetthet, med sju ansatte på 12 barn. Bak f.v. Sykepleier Lena Tisland, daglig leder Lise Omholt og pedagogisk leder Guro Kihl Bech. Dina Lorin Benorouz (foran f.v.), Warsame, Subhan Gilmessen og Sivert Brække Slottsøy. Foto: Tore Fjeld

Trosterud senter barnehage har uvanlig stor voksentetthet, med sju ansatte på 12 barn. Bak f.v. Sykepleier Lena Tisland, daglig leder Lise Omholt og pedagogisk leder Guro Kihl Bech. Dina  (foran f.v.), Warsame, Subhan og Sivert. Foto: Tore Fjeld

 

Forsøkt vanlig barnehage

– Barna har gjerne prøvd å gå i en vanlig barnehage før, men har erfart at det ikke har gått så bra. Foreldrene forteller historier om barn som er i barnehagen en dag, og så blir syk og må være hjemme i flere uker. De har også opplevd uhell der barnet har fått i seg mat det ikke tåler og blir hentet i ambulanse, eller lagt inn på sykehus, forteller Lena Tisland. Hun er ansatt som sykepleier i barnehagen.

Etter at barna begynner i den spesielt tilrettelagte barnehagen, opplever de fleste en stor forbedring av sykdommen. Grunnen er et sanert miljø.

 

Fokus på renhold

Et sanert miljø betyr at barnehagen har et spesielt fokus på inneklima. Renholderne vasker godt, fjerner støv og bruker ikke sterkt luktende rengjøringsmidler. Ventilasjonsanlegget har pollenfilter, slik at det ikke kommer inn pollen i bygningen. Det er heller ikke tillatt for familiene som har barn her å ha dyr hjemme. For disse sårbare barna er et godt inneklima en forutsetning for at de skal holde seg friske.

– Barnehagen skal være et trygt sted for disse barna. Det er det også, for etter at de begynner her er de nesten aldri syke, forteller Guro Kihl Bech, som er pedagogisk leder.

 

Hjemme i to måneder

Femåringen Subhan er ett av barna som har dårlige erfaringer med å gå i vanlig barnehage. Mor Lala Gilmessen forteller at han i løpet av to og et halvt år var frisk nok til å gå i barnehagen i to måneder til sammen. Etter at han begynte i Trosterud senter barnehage har han kun vært borte med sykdom i én kort periode, da han hadde lungebetennelse.

– I den gamle barnehagen kunne han gå to dager, så måtte han være hjemme i to måneder, forteller moren.

Hun sier at det særlig var inneklimaet som var problematisk for Subhan i barnehagen han gikk tidligere. Det ble for eksempel brukt rengjøringsmidler som utløste astmaanfall.

– Det var også vanskelig å få hverdagen tilrettelagt, slik Subhan trenger. Han måtte være ute når de andre var ute, selv om det var veldig kaldt, og da ble han ofte dårlig, sier Lala.

 

 

Femåringen Subhan (til venstre) har fått en helt ny hverdag etter at han begynte i den spesielt tilrettelagte barnehagen. Warsame (3) er en av de nye bestevennene. Foto: Tore Fjeld

 

Ny familiehverdag

Etter at femåringen startet i den nye, tilrettelagte barnehagen, har hverdagen blitt helt annerledes for familien. Lala og mannen jobber ulike skift, slik at en av dem alltid er hjemme. Sønnens sykdom har ikke gjort at de har fått fravær fra jobben, men det har ofte hendt at de har gått på jobb uten å ha fått sove i det hele tatt natten før.

– Han har sagt til meg flere ganger at han elsker denne barnehagen, og han maser til og med i helgene om å få komme i barnehagen. Jeg synes det er viktig at han er i barnehagen for å lære norsk og leke med andre barn, sier moren.

Hun berømmer de ansatte for at de passer så godt på barna og gjør sitt beste for at sykdommen ikke skal forverres av å være i barnehagen.

 

Egen sykepleier

Ved avdelingen for barn med astma og allergi, er det sju ansatte og 12 barn. Barnehagen har en egen sykepleier og en spesialpedagog. Sykepleieren har ansvar for blant annet medisinering.

– Den største forskjellen på oss og en vanlig barnehage er at det er så mange voksne. Det gjør det mye lettere å tilrettelegge for hvert enkelt barn. Er det pollensesong og noen ikke skal ut, er det nok voksne til å ha opplegg både inne og ute, forteller fagleder Lise Omholt.

 

Allergitrygg mat

Flere av barna har matallergi, og det er derfor strenge regler for hva som kan serveres til barna mens de er i barnehagen. Fisk og nøtter er helt forbudt. Melkeprodukter serveres adskilt fra dem som ikke tåler det. Ett av barna har dessuten så sterk allergi mot melk, at det ikke kan varmes opp melkeprodukter i barnehagens lokaler.

– Når barna er små, kan det være særlig vanskelig å passe på det som gjelder mat. Det slipper foreldrene å bekymre seg for når de går her, forteller sykepleier Lena.

For barn som har et problematisk forhold til mat, driver de også spisetrening, i samarbeid med sykehusene. Det er barn her som mates gjennom sonde i magen, men det er en naturlig del av hverdagen i barnehagen.

De fleste barna trenger medisiner daglig, og alle ansatte har fått opplæring i det.

 

Lite kjent tilbud

Trosterud senter barnehage er Oslos eneste kommunale barnehage som er spesielt tilrettelagt for barn med astma og allergi, og de ansatte sier at tilbudet ikke er godt nok kjent. For å få plass må man bli anbefalt av legen sin.

– Det er nok mange som hadde trengt et sånt tilbud, men som ikke vet om det. Alle foreldre ønsker vel at barna skal gå i en vanlig barnehage i nærmiljøet, men noen ganger er det vanskelig å få til å fungere. For disse barna er det bra at vi finnes, for alle barn har rett til å gå i barnehagen, sier fagleder Lise Omholt.

 

Taxi til barnehagen

De barna som bor langt unna får tilbud om taxitransport til og fra hjemmet, med faste sjåfører som fort blir gode venner med barna. I begynnelsen synes foreldrene dette er skummelt, men når de ser barnet sitt løpe mot sjåføren for å gi ham en klem, senker de skuldrene og føler seg trygge.

Det er heller ingen av barna som tenker over at de går i en spesialbarnehage.

– Vi pleier å spørre førskolebarna om hvorfor de går her. De svarer alltid at de ikke vet, forteller sykepleier Lena Tisland.

Men hva skjer når barna skal begynne på skolen?

– Noen søker seg inn på Voksentoppen spesialskole for elever med astma, allergi og andre medisinske tilstander, mens andre skal gå på sin nærskole. Etter hvert som barna blir eldre blir det ofte lettere å følge opp for eksempel matallergier. Vi gjør også undersøkelser før barnet skal begynne på skolen, for å sjekke om det er spesielle forhold som må utbedres, sier sykepleieren.

 

 

Blir syke av vanlige barnehager

Noen barn blir syke av å gå i vanlig barnehage, ifølge Astma- og allergiforbundet.

– Det ideelle hadde vært om alle barnehager var tilrettelagt slik at de med astma og allergi kunne gå der. Men i noen tilfeller er det rett og slett ikke mulig å få til, sier politisk rådgiver Hogne Skogesal i Norges Astma- og Allergiforbund.

Han sier at noen barn krever så mye tilrettelegging at de faktisk kan bli sykere av å gå i en vanlig barnehage. For disse kan en spesielt tilrettelagt barnehage være eneste alternativ.

– Det blir også en vurdering av hvor mye hensyn andre barn og foreldre skal ta, for at et barn med alvorlig astma eller allergi skal kunne gå i barnehagen.

Skogesal er også opptatt av at spesialbarnehager for barn med astma og allergi, ikke skal bli en sovepute for kommunene når det gjelder tilrettelegging av de andre barnehagene.

– Det er viktig for alle barn å gå i en barnehage med godt inneklima, ikke bare for dem som har astma og allergi, sier han.

Powered by Labrador CMS