Lærerne er blant de mest utsatte for lang covid i Storbritannia

I Storbritannia rapporterer stadig flere lærere at de har langvarige plager etter covid 19. Mens tre prosent av helsearbeiderne melder om senplager etter korona, gjelder det 3,1 prosent av ansatte i utdanningssektoren.

Publisert

Det viser desembertallene fra Office for National Statistics, ifølge Tes Magazine.

Ansatte i utdanningssektoren ligger på andreplass av yrkesgrupper i forekomst av det som ofte blir kalt lang covid. Kun sosialarbeidere rapporterer høyere forekomst med 3,4 prosent.

Ansatte i utdanningssektoren hadde den største økningen av alle yrkesgrupper den siste måneden, ifølge oppsummeringen fra Office for National Statistics.

1,2 prosent hatt det over ett år

Tallene fra statistikkbyrået er basert på selvrapportering av symptomer, hvor lang covid blir definert som å ha symptomer som vedvarer over fire uker etter mistenkt covid 19, og som ikke kan forklares med annen sykdom. Blant de vanligste symptomene er utmattelse, kortpustethet, konsentrasjonsproblemer og tap av luktesans.

De siste tallene anslår at det nå er 1,3 millioner briter som ifølge en slik definisjon har lang covid. En halv million av disse rapporterer å ha hatt senplager i over ett år. Rundt 250 000 melder at plagene i stor grad begrenser dem i dagliglivet.

Blant ansatte i utdanningssektoren rapporterer 1,2 prosent at de har hatt lang covid-symptomer i over ett år.

Kampanje for å støtte lærere

Den britiske lærerorganisasjonen NASUWT har en egen kampanje for å øke bevisstheten om lang covid blant lærere, og for å få et fungerende sikkerhetsnett på plass for dem som ikke lenger klarer å jobbe.

– Ingen lærere som får lang covid skal måtte leve i frykt for å møte sanksjoner fra arbeidsgiver eller å miste jobben fordi de har fått denne lidelsen, sa generalsekretær i NAWUT, Patrick Roach, da de lanserte kampanjen i 2021.

Powered by Labrador CMS