Barn i 4-5-årsalderen er borte cirka 6 prosent av tiden barnehagen er åpen. Ill.foto: Adobestock

– Vanskelig å redusere sykefraværet for barnehagebarn

Barns sykefravær i barnehagen blir ikke påvirket av gjennomgang av hygienerutiner, forslag til forbedring og mer informasjon til foreldre om når barn skal være hjemme fra barnehagen for å unngå smittespredning, viser en ny svensk studie.

Publisert Sist oppdatert

I Göteborg har en hygienesykepleier besøkt barnehager for å utdanne personalet slik at hygienerutinene kan forbedres.

Barnehagene ble også oppfordret til å ta i bruk retningslinjer for hvor lenge barn bør bli hjemme etter at de har hatt for eksempel omgangssyke og feber, ifølge ifau.se.

Minimal forbedring

Forskere ved det svenske forskningsinstituttet IFAU skriver i en rapport fra arbeidet i Gøteborg at man har sett på hvordan sykefraværet har utviklet seg i barnehager som har vært en del av satsingen og sammenliknet det med barnehager som ikke har vært med. Konklusjonen er altså at innsatsen ikke har hatt noen effekt.

– Sykefraværet gikk ikke ned, verken i gjennomsnitt eller for ulike aldersgrupper, sier Caroline Hall, en av forskerne som har skrevet rapporten. Barn i små barnehager hvor det er færre enn 15 barn, hadde riktignok en minimal forbedring på om lag 5 prosent.

– Det er viktig å påpeke at vi ikke har informasjon om i hvilken utstrekning barnehagene faktisk forbedret rutinene sine som følge av satsingen, sier den andre forskeren bak rapporten, Erica Lindahl.

De yngste er mest borte

– En forklaring på hvorfor vi ikke ser noen større effekter av dette, kan være at det er vanskelig å opprettholde strenge hygienerutiner i store grupper med barn. Våre resultater må derfor ikke tolkes dit hen at hygienerutiner ikke er viktig for barns sykefravær.

Forskerne har funnet at det er de yngste barna som har det største fraværet, men at dette minker når barna blir eldre. De yngste barna på 1 til 2 år var borte i snitt 12 prosent av de dagene som barnehagen var åpen. Barn i 4-5-årsalderen var borte 5 til 6 prosent av tiden.

Fraværet er høyest i februar og mars og lavest i mai.
Powered by Labrador CMS