Daglig leder ved Oslo International School frykter for hva et botid-krav vil bety for rekrutteringen av lærere. Foto: Innsendt

– Blir umulig å rekruttere lærere

De internasjonale skolene frykter for rekrutteringen om Kunnskapsdepartementet innfører krav om botid i Norge for lærere.

Publisert

– 43 prosent av våre lærere kunne ikke blitt ansatt om to års botid i Norge hadde vært et krav i dag. Etter Brexit ville det gjelde for 70 prosent av dem, forteller daglig leder ved Oslo International School, Knut Sørlie.

De er en av til sammen 11 internasjonale skoler i Norge som går imot Kunnskapsdepartementets forslag om å innføre krav om to års botid i Norge for ansatte i skoler og barnehager. Kravet vil gjelde alle borgere fra land utenfor EØS.

Årsaken til at departementet ønsker å innføre botidskravet er at de ønsker å sikre barn fra vold og overgrep. I dag henter ikke norske myndigheter politiattester fra såkalte tredjeland, utenfor EØS. Og en politiattest basert på kun kort botid i Norge vil være lite verdifull, mener departementet.

Men ved de internasjonale frykter de altså at det i praksis vil bety et yrkesforbud for lærere fra Canada, USA, New Zealand og Australia. Og snart også Storbritannia.

Les også: Hver måned blir en ansatt i barnehage eller skole dømt for overgrep

 

– Vil velge bort Norge

– Det er selvsagt viktig at vi sikrer barn og unge fra potensielle overgripere, det er alle skolelederes største mareritt. Vi gjennomfører også en grundig bakgrunnssjekk av alle vi ansetter og er nøye med referansene. Men dersom botidskravet innføres vil vi få store problemer med å rekruttere lærere og levere det produktet vi skal, sier Sørlie.

– Det er en karrierevei å være internasjonal lærer. Mange jobber i et land i 3-5 år før de flytter videre. Med et to års botidskrav vil de ikke velge å komme til Norge. Jeg tror ikke departementet kan ha tenkt godt nok igjennom hva det er de foreslår, sier han og peker på at en lovendring også vil ramme næringslivet.  

 

Mener næringslivet rammes

Den bekymringen deler de hos Abelias Forum for Friskoler.  

– 400 av dagens 640 lærere i internasjonale skoler ville vært utelukket fra å arbeide som lærere i Norge dersom dette hadde vært et krav i dag, skriver de i sin høringsuttalelse og fortsetter:

– Store deler av norsk næringsliv konkurrerer i en global økonomi og er avhengig av ekspert­kompetanse fra et internasjonalt arbeidsmarked for å være konkurransedyktige. Ekspertene e er avhengig av et tilbud om internasjonal skole for sine barn. Da kan barna deres følge samme skolesystem med samme fagplan og pedagogikk, uavhengig av hvilke land de bor i til enhver tid.

Hvis ikke Norge kan tilby internasjonale skoler av høy kvalitet risikerer vi at ekspertene heller velger å bruke sin kompetanse i andre land.

 Abelia mener at problemet kan løses ved at utenlandske politiattester kan godkjennes, også fra land utenfor EØS.

– Det gir, sammen med mange andre tillitsskapende tiltak, den nødvendige tryggheten for barna på deres skoler, skriver de.

Les også: Dette kjennetegner overgriperne i skolen 

Powered by Labrador CMS