Kunnskapsminister Guri Melby (V)

Regjeringen åpner for grønt nivå i barnehager og skoler

Kommuner med lite smitte kan fra torsdag selv beslutte om de skal gå til grønt nivå i barnehager, skoler og SFO.

Publisert Sist oppdatert

– Vi ser at smittetallene er stabile. Vi ser at antall sykehusinnleggelser går ned og at antall vaksineringer går etter planen. Regjeringen mener derfor vi kan gå videre med gjenåpningen, sa statsminister Erna Solberg på regjeringens pressekonferanse fredag.

Det innebærer blant annet at kommunene fra torsdag kan beslutte å innføre det laveste smittevernnivået i skoler og barnehager.

– For første gang siden pandemien rammet oss kan tiltaksnivået nå reduseres ned til grønt nivå der det er lite smitte, sa kunnskapsminister Guri Melby.

– Jeg håper også alle skoler og barnehager kan forberede seg på skole- og barnehagestart på grønt nivå til høsten. Det kan også bety at de kommende førsteklassingene kan møte nye klassekamerater før sommerferien.

Grønt nivå innebærer at det ikke lenger er behov for kohortinndeling. Ansatte skal fremdeles holde avstand til hverandre og unngå håndhilsing og klemming.

I tillegg til lettelsene i barnehager og skoler åpnes det også for økt bruk av fysisk undervisning ved fagskoler, høyskoler og universiteter. For å kunne åpne for mer fysisk undervisning i høyere utdanning innføres økt bruk av testing.

Til Utdanningsnytt forteller kunnskapsministeren at hun var veldig fornøyd med å kunne gi beskjeden om lettelser fredag.

– Det har vært flere ganger vi har trodd at vi har kunne gjøre det, men så har vi hatt en ny negativ utvikling. Det var en lettelse å kunne åpne for grønt nivå nå, sier Guri Melby.

– Det er kort tid igjen av skoleåret og sånn sett har det kanskje ikke så stor praktisk betydning for mange. Jeg forventer heller ikke at man skal kaste om på alle planene man allerede har lagt, og jeg forstår at kommunene trenger noe tid når de nå selv skal vurdere tiltaksnivået i skoler og barnehager. Men der det innføres grønt nivå kan det bety at man får en mer normal overgang mellom barnehage og skole, og man kan leke og omgås mer på tvers av kohorter. Kanskje noen klasser kan få en etterlengtet sommeravslutning.

Får råd fra FHI

Melby presiserer samtidig at trafikklysmodellen fortsatt er gjeldende og at der det er utbrudd skal man ikke gå til grønt nivå.

– Setter dere en grense for hva som er lav smitte, og som kan tilsi laveste smittevernnivå?

– Her vil kommunene få veiledning fra Folkehelseinstituttet gjennom håndboken til kommuneoverlegene. I tillegg til lav smitte krever vi også at man må ha god testkapasitet, slik at man er beredt dersom det skulle komme et utbrudd.

– Grønt nivå innebærer at man ikke lenger har behov for kohortinndeling. Kan ikke dette være en risiko for at veldig mange må i karantene dersom det blir et utbrudd ved en barnehage eller en skole?

– Det er jo grunnen til at vi har drevet på gult nivå i hele landet til nå, men når risikoen for at det er smitte ved en skole eller en barnehage går ned er det ikke lenger grunn til å drive med kohortinndeling som følger av gult og rødt nivå. Det er viktig for oss at vi ikke skal innskrenke barnas frihet mer enn nødvendig. Men ja, dersom det kommer et stort utbrudd, kan man i verste fall risikere at en hel skole må i karantene.

Det siste halvåret er det kommet mange krav, fra lærere, fra lærerorganisasjoner og fra opposisjonen på Stortinget om at ansatte i barnehager og skoler må prioriteres i vaksinekøen.

Trygt på jobb

Den siste tiden har det også vært flere store utbrudd blant elever spesielt i videregående skole. Kunnskapsministeren mener likevel det er trygt for de ansatte å være på jobb, også der man velger å innføre grønt nivå.

– Når det er lav smitte er det trygt. Og selv om skoledagen blir tilnærmet normal på grønt nivå skal de voksne fortsatt holde avstand til hverandre. Og som sagt, i områder med høyere smitte er det kjempeviktig at man fortsatt bruker gult og kanskje til og med rødt nivå. Så må vi også huske på at det ikke har vært mye smitte blant lærere i videregående skole. Den har faktisk vært høyere blant barnehageansatte, sier Guri Melby.

– På pressekonferansen sa statsministeren at det hun frykter mest nå er et utbrudd med mutert virus som vaksinene ikke virker mot. Hvordan er dette vurdert opp mot det å åpne for grønt nivå?

– Statsministeren svarte på hva som er verst tenkelig nå. Når vi åpner for å innføre grønt nivå gjør vi det basert på de faglige rådene vi har fått fra Helsedirektoratet og FHI. Men samtidig må vi understreke viktigheten av å ha gode beredskapsplaner for raskt å kunne gå til gult eller rødt. Denne pandemien er ikke over, men det ser bedre ut enn på lenge.

Powered by Labrador CMS