Nye utvalg skal sikre foreldrestemmen

Fredag ble nye medlemmer og ledere av Foreldreutvalget for barnehager og Foreldreutvalget for grunnskoler oppnevnt for de fire neste årene.

Publisert

– Foreldreperspektivet er viktig for å skape gode og trygge skoler og barnehager. FUB og FUG fremmer foreldrenes meninger, som vi tar med oss i arbeidet vårt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Fra fylkeskommune til FUG

Marius Chramer blir ny leder for Foreldreutvalget for grunnskoler, i følge fug.no. Chramer er spesialrådgiver og strategisk planlegger i Troms fylkeskommune, og skal fra nyttår av gå inn som assisterende avdelingssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Marius Chramer

– Som nyutnevnt FUG-leder ønsker jeg å bruke den første tiden framover til å sette meg inn i arbeidet, bli kjent med vår oppdragsgiver og treffe de engasjerte menneskene i utvalget og i det dyktige sekretariatet, sier Chramer til fug.no.

Musikkpedagog leder FUB

Einar Olav Larsen skal lede Foreldreutvalget for barnehager. Han er frilansmusiker og musikkpedagog, skriver fubhg.no

Einar Olav Larsen

– Jeg har som forelder og tillitsvalgt opplevd det svært nyttig å ha et nasjonalt FUB å søke råd hos. Som nyutnevnt FUB-leder ser jeg frem til å være med å løfte viktigheten av godt samarbeid hjem-barnehage, og lære mer om og ha mulighet til å påvirke i aktuelle tema for barnehager i Norge i stadig utvikling, sier Larsen til fubhg.no

Sikrer foreldrestemmen

I pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet står det at utvalgene er sammensatt slik at "ulike behov og erfaringer blir representert i utvalget".

– Jeg ser frem til samarbeidet med Marius Chramer og Einar Olav Larsen. Utvalgene gjør et viktig arbeid. Et godt samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole bidrar til et inkluderende og godt læringsmiljø, sier Sanner.

Foreldreutvalget for grunnskoler vil de neste fire årene bestå av:

Marie Skinstad-Jansen fra Moss i Østfold (nestleder)
Sara Marja Magga fra Kautokeino i Finnmark
Violet Weli fra Oslo
Renate Toft fra Steinsland i Hordaland
Stig Opprann fra Porsgrunn i Telemark
Audun Fiksum fra Harran i Trøndelag
Vararepresentanter:
Linda Sandåker fra Misvær i Nordland
Lars Nordgård fra Titran i Trøndelag.

Foreldreutvalget for barnehager vil de neste fire årene bestå av:

Cathrine Ballo Olsen fra Troms (nestleder)
Khadan M. Nafstad fra Oslo
Thomas Ole Andersen fra Røros i Trøndelag
Erik Eika fra Sandvika i Akershus
Marte Oppedal Vale fra Oslo
Varamedlem:
Silje Lødøen Fiksdal fra Møre og Romsdal.

Powered by Labrador CMS