Foto: Tom-Egil Jensen.

Foreldreundersøkelsen: Vet ikke om dårlige barnehager velger bort deltakelse

Utdanningsdirektoratet vet fortsatt ikke om dårlige barnehager i større grad dropper foreldreundersøkelsen.

Publisert Sist oppdatert

I november skrev Utdanning en omfattende sak om foreldreundersøkelsen i barnehagene. I flere år har private barnehager gjort det litt bedre enn kommunale i denne undersøkelsen. Det var også blant funnene i årets undersøkelse. Foreldreundersøkelsen har dermed blitt en sentral del av debatten om private og kommunale barnehager.

Foreldreundersøkelsen

Foreldre får tilsendt et spørreskjema med en rekke spørsmål om hva de synes om barnehagen de har barnet sitt i.

Det er frivillig for barnehagene å gjennomføre undersøkelsen.

3169 av 5763 barnehager deltok i 2018. Av disse er 1622 private og 1547 kommunale.

Barnehager fra 287 kommuner har deltatt.

127 800 foreldre har svart på undersøkelsen.

Her finner du Utdanningsdirektoratets oppsummering av funnene.

Kilde: udir.no.

Da Utdanning gikk gjennom bakgrunnstallene, dukket det imidlertid opp et potensielt problem med en slik sammenligning. Det viste seg at flere kommuner pålegger de kommunale barnehagene å delta på foreldreundersøkelsen. De private barnehagene har større frihet til å velge den bort.

På kommunenivå var tallenes tale tydelig. De private barnehagene velger i større grad enn kommunale ikke å delta på foreldreundersøkelsen.

Uegnet til sammenligninger?

Eksperter på forskningsmetode påpekte at dette er et problem som fort dukker opp når undersøkelser er frivillige. Barnehager som frykter dårlige resultater, kan i større grad velge ikke å delta. Da vil resultatene bli kunstig gode. Men det største problemet kan oppstå idet man begynner å sammenligne private og kommunale barnehager.

– Hvis frivilligheten har vært mer reell for de private barnehagene enn for de kommunale, kan det være en medvirkende årsak til at de private kommer bedre ut, skrev førsteamanuensis Thor Arnfinn Kleven, som har forfattet lærebøker om vitenskapelig metode, i en e-post til Utdanning.

I så fall er foreldreundersøkelsen uegnet til å sammenligne private og kommunale barnehager. Det er ikke sikkert at dette er et problem, men ingen har sjekket det ennå.

Analyse uten sikre svar

I Utdanningsdirektoratet sa de i november at de ikke hadde undersøkt om det var systematisk skjevheter i utvalget av barnehager.

– Men det vil vi se nærmere på i årets undersøkelse, sa Irene Hilleren, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, den gang.

I januar publiserte direktoratet resultatene fra årets foreldreundersøkelse. I pressemeldingen skrev de at utvalgsskjevheten mellom private og kommunale barnehager er marginal ut fra en analyse de hadde gjennomført.

Men analysen så kun på om deltakerne skiller seg fra ikke-deltakerne på følgende områder:

  • Hvor mange barn det er per voksen.
  • Hvor de ligger i landet.
  • Antall kvadratmeter per barn.
  • Andel minoritetsspråklige.

På akkurat disse punktene finner de ikke avgjørende forskjeller mellom deltakere og ikke-deltakere.

– Vi vet ikke

Men avdelingsdirektør Irene Hilleren skriver nå i en e-post at denne analysen ikke gir direkte svar på om en uforholdsmessig høy andel av dårlige private barnehager dropper undersøkelsen. Hvis det er tilfellet, og det samtidig er slik at dårlige kommunale barnehager i større grad blir pålagt å delta, vil det gi et skjevt utvalg som gjør sammenligninger svært usikre.

– Vi vet altså ikke hva som kjennetegner barnehager som ikke bruker undersøkelsen, utover de strukturelle variablene vi har sett på i frafallsanalysen, melder Hilleren.

Hun påpeker at de forsøker å være varsomme i tolkningen av resultatene, og at de ønsker å formidle et nyansert bilde.

– Vi har også en metodedel der vi blant annet skriver at undersøkelsen ikke sier noe om kvaliteten på barnehagene som deltar, men at den sier noe om foreldres opplevelse av tilbudet, skriver Hilleren.


Powered by Labrador CMS