Forskningen viste at når barna ble undervist av en lærer med samme etnisitet som dem selv, presterte barna bedre i lesing og matematikk, og arbeidshukommelsen ble også bedre.

Bedre læring med samme etnisitet

Små barn utvikler bedre læringsevner når de undervises av lærere av samme etnisitet, ifølge amerikansk studie.

Publisert Sist oppdatert

Mer enn 18000 elever over hele USA var grunnlag for studien, skriver forskningsnettstedet phys.org. Effekten var mest uttalt hos afroamerikanske og latinamerikanske barn, viste funnene.

Forskningen viser altså at små barn, som blir undervist av en lærer av samme etnisitet som seg selv, utvikler bedre ferdigheter i læring og problemløsning i en alder av sju år.

Studien, publisert i forskningstidsskriftet Early Education and Development, viste at er barns etnisitet den samme som lærernes, er det mer sannsynlig at barna utvikler bedre arbeidshukommelse. Dette er evnen til å beholde og behandle informasjon i tankene; en ferdighet som er viktig for læring og problemløsning.

– Å gjøre arbeidsstyrken til lærerne mer mangfoldig er et viktig skritt for å øke ressursene i skoler i hele USA, sier professor Michael Gottfried fra University of Pennsylvania's Graduate School of Education (Penn GSE), som har ledet studien.

Barn fra tre til seks-sju år

At å bli undervist av en lærer fra samme etniske bakgrunn kan forbedre elevenes faglige resultater, for eksempel i matematikk og lesing, har vært kjent en tid. Denne studien er imidlertid en av de første som undersøker effekten hos barn yngre enn ni år, og som ser på hvordan effekten er ikke bare på akademiske resultater, men også på utvikling.

Studien fulgte et representativt utvalg barn, i alt 18 170, i 2011. Studien analyserte informasjon om barna fra de var treåringer i barnehagen til de var seks-sju år gamle i slutten av første år i skolen. Sentralt stod arbeidshukommelse; det vil si evne til å beholde og behandle informasjon, og kognitiv fleksibilitet; evne til å endre oppmerksomhet og perspektiver.

Studien så også på etnisitetseffekten når det gjaldt barns prestasjoner i lesing og matematikk. Alle gruppene ble sammenlignet med en kontrollgruppe undervist av en lærer med en annen etnisk bakgrunn.

Forskningen viste at når barna ble undervist av en lærer med samme etnisitet som dem selv, presterte barna bedre i lesing og matematikk, og arbeidshukommelsen ble også bedre. Effekten var størst hos afroamerikanske og latinamerikanske barn. Etnisitet så imidlertid ikke ut til å virke inn på kognitiv fleksibilitet.

Disse funnene viste seg å gjelde uavhengig av undervisningsstandard, om barn ble undervist i ett år eller to av en lærer med samme etnisitet som dem selv og om barnet gikk i offentlig eller privat skole.

Ifølge forskerne er effekten relativt liten, men de mener at skaleres effekten opp til befolkningsnivå og over flere års skolegang, kan den gjøre en stor forskjell.

– Mer kulturelt relevant pedagogikk

– Hva en lærer mener om visse barnegrupper, kan for eksempel innvirke på hvordan de underviser, samhandler med foreldre og vurderer skolearbeid, sier professor Michael Gottfried.

– Forskere har funnet ut at lærere med samme etnisitet som barna sannsynligvis yter mer kulturelt relevant pedagogikk og muligens også virker positive som rollemodeller. Slik får de bedre kontakt med barn hvis kultur og erfaringer ofte ikke gjenspeiles i skoleplaner og pedagogiske tilnærminger, sier professoren.

Powered by Labrador CMS