Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at forslag til ny rammeplan for barnehagen ikke bryter barnehagens tradisjoner for leik og læring. Her er han sammen med Maria Nadir (f.v.), Arti Dobray og Ingrid G. Syversen i Skillebekk barnehage i Oslo, som jobber mye med språk. Bildet er tatt 11. mars i år. Arkivfoto: Utdanning

Isaksen: Ny rammeplan skal ikke bryte barnehagetradisjoner

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen håper forslaget til ny rammeplan for barnehagen får folk til å innse at han aldri har ønsket å bryte barnehagens tradisjoner for leik og læring.

Publisert

På spørsmål om han tror forslaget kan bedre forholdet mellom politikerne og store deler av barnehagelærergruppa svarer han at han aldri har hatt noen intensjon om å snevre inn læringsbegrepet i barnehagene.

– Likevel er jeg blitt møtt med mistenksomhet om nettopp det hele veien, sier han, og fortsetter:

– Etter at Stortinget i vår hadde behandla stortingsmeldinga om barnehager så vi at vi måtte legge bort noen elementer i det vi arbeidet med. Men vi oppfatta at vi i det store og hele fikk tilslutning til det vi ville. Det var slett ikke slik at vi hadde en helt annen plan klar som vi plutselig måtte bytte ut, sier Isaksen.

 

Eget punkt for progresjon

– Vi legger nå fram et forslag til rammeplan som trekker fram språkarbeidet mer enn den gamle. Men metodene er de tradisjonelle, med samtaler, leik, sang, rim, regler og litteratur som sentrale og bærende elementene, fortsetter han.

– Dere trekker også fram betydningen av at tospråklige barn får utvikle morsmålet. Språkforskere har kritisert dere nettopp for å ikke vektlegge det. Hvorfor vektlegger dere dette nå?

– Det aller viktigste for tospråklige barn er opplæring i norsk. Mens barna er små blir utviklinga av norsken best om vi utvikler språkene parallelt.

– Planen har et eget punkt for progresjon. Hvorfor?

– Fordi barn både skal møtes på det stadiet de er, og samtidig har rett til å utvikle seg. Vi diskuterte hvordan vi skulle formulere dette, om vi eventuelt skulle legge det inn under hvert av fagområdene. Vi kom til at det ikke var heldig. Men hele planen må leses i lys av retten til progresjon.

 

Kokker er ikke høyt på lista

– Vil forslaga dere kommer med føre med seg økonomiske tiltak?

– Den nye planen vil ikke få noen direkte økonomiske følger. Men midlene som er satt av til kvalitets- og kompetanseutvikling i barnehagen vil bli retta inn mot iverksetting av ny rammeplan.

– Mat er svært sentralt i forslaget til ny plan. Tror du det vil aktivisere det gamle kravet om kjøkkenpersonell i barnehagen?

– I så fall sier jeg fra alt nå at kokker står svært lavt på min liste.

– Hvor tett har du fulgt arbeidet med forslaget om ny rammeplan?

– Jeg har fulgt det svært, svært tett, avslutter Torbjørn Røe Isaksen.

 

Les hele forslaget til ny rammeplan her

 

Powered by Labrador CMS