Bankgata ungdomsskole vil få elever fra Bodøsjøen skole, ifølge planen fra kommunen.

Stort overskudd av barnehage- og skoleplasser i Bodø

Bodø kommune har i dag og i årene som kommer, langt flere ledige barnehage- og skoleplasser enn det er barn.

Publisert

Det er per i dag over 800 skolepulter mer enn det er elever i Bodø-skolen. Dette tallet vil øke til om lag 1 600 om ti år. Det er per i dag plass til cirka 500 flere barnehagebarn over 3 år.

Derfor er det laget forslag til en ny barnehage- og skolebehovsplanen, som har vært på høring.

– Vi må gjøre strukturelle endringer for å sikre fortsatt god kvalitet i barnehagene og skolene våre, sier kommunedirektør Kjell Hugvik ifølge kommunens nettsider.

Han sier at kommunen har gjort store investeringer i nye og eksisterende barnehage- og skolebygg de siste årene.

– Vi ønsker at flere barn og elever skal få bruke de flotte byggene, sier Hugvik.

– Dette er ikke bærekraftig, og vi foreslår derfor en tilpasning av tilbudet for å møte endringene i befolkningen og for å kunne optimalisere driften, sier Hugvik.

I forslaget til ny plan nevnes det flere forslag til strukturelle endringer, både for barnehagene og skolene i byen.

LES: Hamar utsetter ny struktur for barnehage og skole

Blir forslagene vedtatt slik de fremmes, gir det kommunen en besparelse i driften på cirka 15 millioner kroner i året. I tillegg kommer reduserte investeringskostnader og mulige inntekter ved salg av eiendom.

Kommunedirektøren påpeker at dette ikke bare handler om at kommunen skal spare penger, men at dette også totalt sett skal gi et robust barnehage- og skoletilbud for framtida.

Dette er forslagene som berører skolene:

  • Utvikle større og mer faglig robuste ungdomsskoler:
  • Elever fra ugdomstrinn ved Bodøsjøen flyttes til Bankgata. Bodøsjøen bygges ikke ut.
  • Elever fra ugdomstrinn ved Saltstraumen flyttes til Tverlandet og det opprettes oppvekstsenter i Saltstraumen med samlokalisering av barnehage og barneskole.
  • Legge ned Østbyen skole og flytte elevene til Aspåsen.

Dette er forslagene som berører barnehagene:

  • Regnbuen barnehage flyttes til Rønvik barnehage.
  • Legge ned Bjerkenga miljøbarnehage og Gjæran barnehage, og tilby barnehageplass i andre nærliggende barnehager.
  • I tillegg er det foreslått å utrede ytterligere tiltak i barnehage- og skolesektoren.
Powered by Labrador CMS