Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Ser på hva mer regjeringen kan gjøre for å hjelpe på bemanningssituasjonen

Kunnskapsministeren sier hun har forståelse for at ansatte i skoler og barnehager står i en krevende situasjon. Onsdag er det duket for møte med partene.

Publisert

– Regjeringen vil skjerme barn og unge så mye som mulig. Smittesituasjonen er ulik i kommunene rundt om i landet. Derfor setter vi inn flere målrettede tiltak som begrenser smitte, samtidig som barn og unge fortsatt kan være i barnehagen og på skolen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna i en pressemelding.

Tirsdag ble det klart at regjeringen gjeninnfører en rekke smitteverntiltak, deriblant trafikklysmodellen. Skoler og barnehager må minimum drive på grønt nivå. Statsminister Jonas Gahr Støre har bedt kommunene forberede seg på innføring av gult nivå. Det er opp til lokale helsemyndigheter i kommunene å vurdere hvorvidt tiltaksnivået skal økes til gult eller rødt.

Regjeringen vil også løpende vurdere behovet for å heve tiltaksnivået til gult nivå nasjonalt, ifølge pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

Slik er grønt, gult og rødt nivå

Regjeringen har innført en trafikklysmodell for smitteverntiltakene i skoler og barnehager. Dette er tiltakene på de forskjellige nivåene:

Grønt nivå:

Normal skole- og barnehagehverdag.

Gult nivå:

* Barnehager: Hele avdelinger regnes som en kohort. Faste ansatte per kohort. Unngå trengsel og tilstreb avstand mellom kohortene. Dele inn uteområder.

* Barneskoler: Hele klasser regnes som en kohort. Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser. Unngå trengsel og store samlinger. Tilstreb egne områder i skolegården

* Ungdomsskoler: Hele klasser regnes som en kohort. Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig. Unngå trengsel og store samlinger. Holde avstand i pauser/friminutt.

* VGS: Hele klasser kan ha undervisning sammen. Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper. Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig. Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner. Unngå trengsel og store samlinger.

Rødt nivå:

* Barnehager: Dele inn barna i mindre kohorter. Faste ansatte per kohort. Unngå trengsel og store samlinger. Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider. Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter. Vurdere alternerende oppmøtetider for barn.

* Barneskoler: Dele klasser inn i mindre kohorter. Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig. Tilstreb avstand mellom elever/ansatte. Unngå trengsel og store samlinger. Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter. Vurdere alternerende oppmøtetider for elever.

* Ungdomsskoler: Dele klasser inn i mindre kohorter. Kohortene bør ha faste klasserom. Ansatte bør komme til klasserommet. Tilstreb en meters avstand mellom elever/ansatte. Unngå trengsel og store samlinger. Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter. Vurdere alternerende oppmøtetider for elever.

* VGS: Dele inn elever i mindre grupper. Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner. Unngå trengsel og store samlinger. Vurdere alternerende oppmøtetider for elever.

Forskriftsendringen skal vedtas i statsråd og trer i kraft natt til 9. desember, men skolene og barnehagene får tid fram til mandag 13. desember med å tilpasse seg nytt tiltaksnivå. Kommuner som allerede har strengere tiltaksnivå enn det regjeringen innfører, vil beholde nivået de allerede har.

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal gjennomføre eksamen, enten digitalt, som hjemmeeksamen eller ved fysisk oppmøte.

«Hallo, Støre!!!»

Ifølge kommentarfeltet hos Utdanningsnytt er mange lærere og ansatte i skoler og barnehager misfornøyde med tiltakene regjeringen nå kommer med.

"Smitten øker på skolene, og regjeringa vurderer (!) gult nivå. HALLO, Støre!!!", skriver en.

"Gult nivå krever flere ansatte enn mange skoler har tilgjengelig nå. Det er jo sykdom og slitasje på de voksne som skal sørge for at barna får den normale hverdagen de sier de vil ha...", påpeker en annen.

Nettopp dét har også vært Utdanningsforbundets poeng. De har heller anbefalt at man reduserer åpningstiden i barnehagene og innfører kortere skoledager.

Møte med Brenna onsdag

Kunnskapsminister Tonje Brenna uttaler at hun har forståelse for at det er tøft for skoler og barnehager å gjøre nye tilpasninger.

– Ansatte i skoler og barnehager har stått i en krevende situasjon i lang tid, og jeg forstår at det kan være tøft å igjen gjøre tilpassinger i skole- og barnehagehverdagen. Kommunene vil bli kompensert for ekstrautgifter, som vikarer og overtid, under pandemien. Vi ser på hva mer regjeringen kan gjøre for å hjelpe på bemanningssituasjonen. Jeg er opptatt av å ha god dialog med sektoren og har kalt inn til et møte onsdag formiddag for å høre mer om situasjonen de står i, sier Brenna.

Regjeringen anbefaler at kommunene fortsetter med jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.

«Jevnlig testing i skoler har vist seg som et effektivt virkemiddel for å redusere smitte blant elever. Testing er mer effektivt enn bruk av kontaktreduserende tiltak i skolene fordi det fanger opp smitte uavhengig av hvordan og når barna blir smittet», heter det i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS