Regjeringen varsler endringer i regelverket etter to rapporter om store overskudd, lav risiko og lavere bemanning i den private barnehagesektoren. Foto: Jørgen Jelstad.

Eiere av private barnehager har samlet opp fortjeneste på 4 milliarder kroner

Den oppsamlede fortjenesten i private barnehager har økt fra 250 millioner kroner i 2007 til 4 milliarder i 2016. Regjeringen varsler gjennomgang og endring av regelverket.

Publisert

Utdanning har tidligere i en serie artikler skrevet om private barnehageeiere som tar store utbytter, bevilger seg høye lønninger og styrehonorarer og barnehagepenger som har gått til kjøp av fritidsleiligheter i Spania og hytter på fjellet.

Kunnskapsdepartementets oppsummering av rapporten fra BDO

  • Noen få aktører har økt markedsandeler betydelig. Seks av de største konsernene hadde en samlet markedsandel på 30 prosent i 2016. En viktig forklaring på dette er bortfallet av fri etableringsrett i 2011, sterk finansieringsevne blant de største private barnehageaktørene og en økning i eiendomsverdier.
  • Barnehagenes avkastning er betydelig høyere enn gjennomsnittet for selskaper notert på Oslo børs. Disse seks aktørenes samlede andel av resultatet før skatt for bransjen er nær 60 prosent. I tillegg er det høy lønnsomhet ved salg av barnehager blant annet høy prisvekst i eiendomsmarkedet.
  • Det er tilnærmet full barnehagedekning, og det er blitt mye vanskeligere for nye aktører å komme inn i markedet, fordi oppkjøp av barnehager betyr at du har rett til å drive barnehage og har krav på offentlige tilskudd.
  • I enkelte tilfeller kommer ikke transaksjonene barna til gode. Eksempler er barnehagenes kjøp av fritidsleiligheter eller feriehus i utlandet til bruk for ansatte, gaver til andre formål og uttak av svært høy lønn.

Her finner du hele rapporten fra BDO.

Les også: Private barnehageeiere finansierer firmahytter med offentlige penger.

Tidligere i vår avdekket Aftenposten at en av landets største barnehagekjeder, FUS, har tatt ut over 900 millioner kroner fra barnehageselskapene for å investere i andre prosjekter. Mye er tapt i oljeinvesteringer.

Nå har kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) fått utarbeidet to rapporter om økonomi og drift i private barnehager. Det var Aftenposten som først omtalte saken. Rapportene viser at barnehager er blitt «big business» og at stadig flere av dem inngår i store kjeder som igjen eies av store konserner.

Den ene rapporten, som er utarbeidet av rådgivningsselskapet BDO på oppdrag for Kunnskapsdepartementet, viser at den opptjente egenkapitalen i de private barnehagene har steget jevnt fra rundt 250 millioner kroner i 2007 til knapt 4 milliarder kroner i 2016 – altså nær en 16-dobling. Dette er oppsamlet overskudd som eierne har liggende i barnehageselskapene.

Les også: Opposisjonen på Stortinget bruker ord som vanvidd og rystende om opplysningene i rapporten. 

20 milliarder i tilskudd

Avkastningen på egne penger som eierne har investert i barnehagene har vært på 28,3 prosent i snitt før skatt i disse årene. Til sammenligning var årlig avkastning på Oslo Børs på 8,4 prosent i samme periode. Ifølge rapporten er imidlertid risikoen for barnehageinvesteringer lavere enn på børsen.

Omtrent halvparten av barnehagebarna går i private barnehager, og disse fikk drøyt 20 milliarder kroner i kommunale tilskudd i fjor. I barnehageloven står det at private barnehager kan ha et «rimelig årsresultat».

– Overskuddene i de private barnehagene gjør at vi må se på regelverket på nytt. Dagens regelverk er utdatert, kunnskapsminister Sanner til Aftenposten.

I en pressemelding sier han også at det er behov for bedre tilsyn med sektoren.

– Vi ønsker en barnehagesektor som har langsiktige seriøse eiere, og som har legitimitet og tillit i befolkningen, sier Sanner i pressemeldingen.

Les også: 25 barnehageeiere tok ut 50 millioner kroner i utbytte på ett år.

 

Barnehagepenger til feriehus

I rapporten fra BDO står det at enkelte private barnehageeiere kan ha misbrukt offentlige tilskudd til fritidsboliger for ansatte og svært høye lønninger.

– Vi ser alvorlig på mulige lovbrudd, og vil varsle fylkesmennene og Utdanningsdirektoratet for å få klarhet i dette, sier Sanner.

Les også: Ole Gunnar Solskjær og fotballagent Jim Solbakken tjente millioner på barnehageinvestering.

 

Lavere bemanning i private barnehagekjeder

For noen uker siden kom også en rapport fra Telemarksforskning som viste at private barnehagekjeder har hatt lavere bemanning enn andre drivere og gått med store overskudd. I pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet varsler de at de vil stramme inn regelverket og peker på ny bemanningsnorm og pedagognorm som trer i kraft i høst.

– Det vil sikre at offentlige penger i større grad kommer barna til gode. Barnehagene skal ikke gå med store overskudd fordi de har for lav bemanning, sier Sanner i pressemeldingen.

Les også: Hver sjette krone gikk til lederlønn og utbytte i to barnehager i Ålesund.

 

– Har misforstått markedet totalt

Gründer og eier i Læringsverkstedet, Norges største barnehagekjede, sier til Dagens Næringsliv at rapporten fra BDO bygger opp under en myte om at store aktører tar over barnehagemarkedet. Han viser til at Læringsverkstedets markedsandel kun er på tre prosent. Sundby er uenig i BDOs analyser av markedet.

– Her virker det som BDO har misforstått markedet totalt. Det er ikke slik at vi tjener så mye mer enn de små aktørene. I 2017 var vårt årsresultat på 3,6 prosent av omsetningen, mens snittet for enkeltstående private barnehager var på 4,3 prosent, sier Sundby til Dagens Næringsliv.

 

Enig i at det trengs endringer

Administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL), Arild Olsen, sier i et langt intervju på barnehage.no at de er enige med regjeringen i at regelverket må justeres, men kanskje ikke enige om hva endringene bør være.

– Vi mener det må gjøres en analyse av hele sektoren, og sammenligne de offentlige og private barnehagene. Ser du sektoren under ett, tas det nesten ikke ut utbytte. Da stiger også egenkapitalen. Det er også store variasjoner i driftsresultatene, både i store og små, offentlige og private barnehager, sier Olsen til barnehage.no.

Han påpeker at barnehagesektoren i all hovedsak driftes bra, og at barnehagetilbudet er godt. Angående rapportens merknader om høye lønninger og barnehagepenger brukt på ferieleiligheter, sier Olsen at det understrekes i rapporten at det er enkelttilfeller.

– Vi har eksempler på at det skjer underslag i offentlig sektor, og eksempler på enkelte ting i privat sektor som ikke er som det bør. Hvis ikke Stortinget nå setter ned et uavhengig og kompetent utvalg som kan se på hva som er galt og ikke, gjør de både seg selv og sektoren en bjørnetjeneste, sier Olsen til barnehage.no.

(NTB/Utdanningsnytt)

Saken ble oppdatert 28.05 klokken 14:15 og 15:30 med kommentarer fra Sundby gitt til Dagens Næringsliv og PBL gitt til barnehage.no.

 

Powered by Labrador CMS